Saída 18.03.2017

_dsc1545

O póximo sábado día 18 de marzo faremos unha nova saída pola ría, particularmente polas partes máis abertas da mesma. Esta saída é de transición entre o inverno e a primavera polo que agardamos atopar os últimos álcidos da tempada, particularmente os aros papagaios (Fratercula arctica). Neste momento hai tamén un gran paso de especies cara ao norte, as máis visibles os mascatos (Morus bassanus) ou as gaivotas escuras (Larus fuscus). Como sempre saíremos do porto do Grove ás 08.00h da mañán.

Next Saturday, March 18, we will sail again in the interior of the “ría”. It is a intermediate period between winter and spring and we expect to spot the last wintering auks. Its a good moment for migrants lik gannets or lesser black-backed gulls but we hope for surprises! 

Anuncios

Saída día 18.02.2017

A mañán foi tranquila con algo de chuvia ao inicio que, porén, non nos impediu disfrutar das aves. Saímos do porto do Grove e tras pasar por baixo da ponte da Illa de Arousa navegamos ata o fondo da ría xa na desembocadura do río Ulla. Regresamos pola parte norte da ría, pasando pola enseada de Rianxo, Cabo de Cruz e bordeando a sempre fermosa Illa de Rúa. Estas foron as especies observadas.

The morning was quiet with some rain at first. We sail from the port of O Grove to the bottom of the estuary, at the mouth of the Ulla river and back along the northern shore. These are the birds that we observe.

captura-de-pantalla-2017-02-20-a-las-13-51-50

E aquí algunhas fotos

Some birds pics

(Xoán Diéguez & Xabier Vázquez Pumariño)

_dsc1796_dsc1838_dsc1886_dsc1991_dsc2876_dsc3038

 

 

 

 

2017 Datas / Fechas / Dates

Rutas programadas por INTRAMAR SL al plan de Acción del PNMT das illas atlánticas de Galicia a la CETS (Carta Europea de Turismo sostible).

Programa de salidas para 2017 · Trips scheduled in 2017

 

Fecha+”comodín

Date + Alternative date

Nombre de la ruta

Name

Descripción/especies objetivo

Description/ target species

4/2/2016 Interior de la ría de Arousa Ruta dentro de la ría de Arousa; Mergus serrator, Gavia immer, Alca torda
5/2/2017
4/3/2016* Pelágica de los* Frailecillos

 

Fratercula arctica, Uria aalge, Alca torda, Stercorarius skua
5/3/2017
20/5/2016

       21 /5/2017

Pelágica de los delfines Delfín gris (Grampus griseus), delfín común (Delphinus delphis) y el delfín mular (Tursiops truncatus)
17/6/2017* Pelágica de las *pardelas Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus
18/6/2017
23/7/2017 Pelágica de los paíños Oceanites oceanicus, Hydrobates pelagicus
5/8/2017 Pelágica de los charranes Sterna hirundo, S. paradisaea, Sternula albifrons, Chlidonias niger, Oceanites oceanicus
27/8/2017 Pelágica de los págalos Stercorarius parasiticus, S. skua,

S. longicaudus, Oceanites oceanicus

9/9/2017 Pelágica de la Sabine Xema sabini, Oceanites oceanicus, Puffinus gravis, Stercorarius parasiticus
10/9/2017
30/9/2017 Pelágica de la gran lista Mayor diversidad de marinas; Oceanites oceanicus, Xema sabini, Puffinus gravis
1/10/2017
21/10/2017 Pelágica de las* Rocuales Balaenoptera acurostrata; Delphinus delphis; Phocoena phocoena;alta diversidad de aves mariñas
12/10/2017
11/11/2017 Pelágica tardía Larus minutus, Phalaropus fulicarius, Alca torda, Melanitta nigra
12/11/2017
9/12/2017 Bahía de A Lanzada Ruta por la bahía de A Lanzada; Melanitta nigra, Gavia immer, G. arctica, Alca torda
10/12/2017

 

Tarifas en 2017 · Prices in 2017 + IVA

(Precio por pasajero y embarque)

   Rutas programadas por INTRAMAR SL no plan de Acción del PNMT illas atlánticas de Galicia a la CETS.

 

Tipo

pelágica

Pelagic trip

Concepto Importe Notas
“En quórum”

 

Normal 85 € Incluye desayuno y tentempié ligero a bordo
“Bajo quórum”

(10 o 9 pasajeros)

Normal 100 € Se comunicará con antelación este importe a los pasajeros; incluye desayuno y tentempié.

Interior de ría           Normal                         60 €     Nota   

“Bajo quórum”                                               70 €       Incluye desayuno y tentempié a bordo                                                               

*Abonados: no tendrán que realizar ingreso por la reserva; así como que en las expediciones que se realicen bajo quórum no tendrán que pagar suplemento.

Modo para acceder a las ventajas de abonado: bastara con la participación en 5 expediciones aunque no sean consecutivas, si previamente a realizado la reserva para 5 o más expedicionarios.

  • Dudas y cuestiones

chasulabirds@gmail.comchasula@intramar.org 

también por teléfono:

690843487 – 690843487 (Isidro Mariño)

  

CONDICIONES DE RESERVA 

R   Reservas a través del e-mail: chasulabirds (arroba) gmail.com.

E ingresando el 50% antes del martes anterior a la salida a nombre de:

INICIATIVAS TRADICIONALES MARÍTIMAS. SL

Nº cuenta bancaria CAIXA GERAL  DE DEPÓSITOS ES 03 0130 3048 06 0108019724

CANCELACIÓN PARA 2017 

  • Los interesados en participar en una salida la solicitarán antes del lunes anterior a la misma, para así el martes realizar el listado provisional de participantes.

· Si al comprobar las reservas el miércoles anterior a la salida no se llegara al quórum (establecido en un mínimo de 9 personas), la salida quedara cancelada para esa fecha, comunicándose esta incidencia a los apuntados a excepción de que las personas (en número menor de 9) satisfagan el importe mínimo de la expedición, establecido en 840 €.(pelágica)

* fecha “comodín” se utilizará si se cancela la salida mal tiempo reinante en el mar. En este último caso, se establecen unos baremos objetivos para la cancelación de las salidas pelágicas, basados en las predicciones meteorológicas a 48 h vista (pronósticos del jueves por la mañana) y/o por avería mecánica, ausencia del patrón por cusas justificadas

* Mar con olas de 1,5 m o más y período menor o igual de 12.

* Viento de fuerza mayor a 16 nudos (fuerza 4).

* Lluvia fuerte de más de 5 l·m-2·h-1

 

A saída do 12 que foi o 13, resumo

O pasado día 12 de novembro, as condicións meteorolóxicas fixeron imposible saír a navegar, demasiado vento e chuvia, así que decidimos intentalo ao día seguinte, o 13. Este día o vento facía imposible tamén saír fora da ría así que optamos facer un percorrido circular polo interior; novembro é xa un mes moi bo para aves invernantes, así que con sol e algo de frío, alí fomos. 

El pasado día 12 de noviembre, las condiciones meterológicas hicieron imposible salir a navegar, demasiado viento y lluvia. Decidimos intentarlo al día seguiente, el 13. Este día, el viento hacía también imposible salir fuera de la ría así que optamos por hacer un recorrido circular por el interior. Noviembre es ya un mes muy bueno para observar aves invernantes, así que con sol y algo de frío allí fuimos. 

On November 12, weather conditions didn´t allow to sail, too windy and too rainy. We decided to try it next day, 13. This day, the wind also made it impossible to get out of the ría so we opted to do a circular tour of the interior. November is already a very good month to observe wintering birds, so in a sunny day although windy here we went.

captura-de-pantalla-2016-11-16-a-las-11-29-23

Observamos un bo grupo de especies, algunhas delas terretres. Destacamos o alto número de gaviotas de varias especies, incluyendo gaivotas arxénteas. Especies máis difíciles de observar, como os mergos cristados fixéronos gozar coa sua presenza. 

Observamos un buen grupo de especies, algunas de ellas terrestres. Destacamos el gran número de gaviotas de varias especies, incluyendo algunas gaviotas argénteas. Especies más difíciles de ver, como las serretas medianas, nos deleitaron con su presencia. 

We observed a good number of species, terrestrial ones included. We highlight the large number of seagulls of several species, including some herrings gulls. Species more difficult to spot, such as Red-breasted merganser, delighted us with their presence.

E algunha foto, some pictures (Xoán Diéguez & Xabier V. Pumariño)

 

Peláxica tardía: 12 de novembro / Pelagic season-ending trip: November 12

Nestes últimos anos, as saídas peláxicas de fin de tempada soen dar moi bos resultados con especies pouco frecuentes. Que veremos o día 12?

En los últimos años, las excursiones pelágicas de fin de temporada soen dar muy buenos resultados con especies poco frecuentes. ¿Qué veremos el próximo día 12? 

In recent years, season-ending pelagic trips gave very good results because rare birds were spotted. What bird species will we observe on November 12?

_DSC1080

Cancelada! Moi mal tempo! Canceled! Próxima saída: 23.10.2016 Next trip October 23

_dsc4434

UNHA XORNADA MÁSI, SUSPENDEMOS ESTA SAÍDA DEBIDO AO MAL TEMPO.

WE HAVE TO CANCEL THIS TRIP DUE TO THE BAD WEATHER FORECAST

Como consecuencia das malas previsións meteorolóxicas para o día 15 de otubro pospoñemos esta saída para o domingo día 23. Partiremos igualmente ás 8.30 h da mañán.

Due to the bad forecast on saturday 15, trip is postponed for sunday 23.
Seats are available again so far. We will depart at 08:30 am  

 

15.10.2016 Próxima saída / September 15 Next trip SUSPENDIDA DEBIDO AO MAL TEMPO

SUSPENDEMOS ESTA SAÍDA DEBIDO AO MAL TEMPO.

POSPOÑEMOS PARA O DÍA 23 DE OUTUBRO. PERMANECEDE ATENTOS!

_dsc4308

O próximo día 15 de outubro sairemos ás 8.30h. Moi boas datas para observar un bo número de aves mariñas peláxicas e cetáceos.

Next September 15 at 08.30 am we will sail a new trip. Good date to observe a great seabird check list.    

                 There are free seats so far 

 

 

Peláxica do 25.09.2016 / Pelagic trip Sept 25

O día comezou con néboa pero logo abriu e poidemos gozar dunha boa xornada. Moitas aves diferentes se achegaron ao chum. Entre elas un único Paíño de Wilson no medio de moitos pequenos. Moi bo o número de pardelas cincentas. Destacamos a presenza de 2 gaivotas de Sabine. Entre os cetáceos un grupo golfiños e outro de arroases.

El día comenzó con niebla pero más tarde abrió y pudimos disfrutar de una buena jornada. Muchas aves diferentes se acercaron al chum. Entre ellas un único paíño de wilson en medio de muchos comunes. El número de pardelas cenicientas fue muy bueno también. Destacamos o avistamento de 2 gaviotas de Sabine. Entre los cetáceos, un grupo de delfines comunes y otro de delfín mular.

The day rose misty but later the sun began shining and we can enjoy a really good trip. Lots of diferent birds came to the chum, including a Wilson strom petrel amid common strom petrels. Good figures of Cory´s shearwaters. We highlight the sighting of two Sabine´s gulls. Furthermore, cetaceans, a group of common dolphins and another one of bottlenose dolphin

captura-de-pantalla-2016-09-27-a-las-00-59-30

Fotos / Pictures: Xoán Diéguez & Xabier V. Pumariño

_dsc4263_dsc4308_dsc4434_dsc4768_dsc4190_dsc4276

_dsc5834

 

Sea Birds & Cetaceans in Galicia