2022.09.18 Aves e gripe aviar

GAL Nestes momentos do ano, a cantidade de aves mariñas que están a pasar fronte ás nosas costas é moi alta, tanto en abundancia como en número de especies. E así puidemos constatalo, observando unha boa variedade de aves mariñas. Porén, foi un día cunha cara tristeira pois observamos numerosos mascatos (Morus bassanus) con edema na córnea. Posteriormente, quedarán definitivamente cegos e morrerán. Este edemas e as posteriores queratites están descritas como síntomas da gripe aviar. A situación, para esta especie en particular, non vai ser boa e agardamos que vaia remitindo. Nas fotos de mascatos podedes apreciar o dano nos ollos.

ESP En estos momentos del año, la cantidad de aves marinas que pasan frente a las costas de Galicia es muy alta, tanto en abundancia como en número de especies. Y así lo constatamos, observando una notable variedad de aves marinas. Sin embargo, fue un día con una cara triste pues observamos numerosos alcatraces con edema en la córnea. Posteriormente, quedarán definitivamente ciegos y morirán. Estos edemas y sus queratitis posteriores están descritos como síntomas de la gripe aviar. La situación, para esta especie en particular, no va a ser buena y esperamos que vaya remitiendo. En las fotos de alcatraces podéis apreciar el daño en los ojos.

ENG At this time of the year, the number of seabirds passing off the coast of Galicia is very high, both in abundance and in richness. We observed a remarkable variety of seabirds. However, it was a day with a sad side as we observed numerous Gannets with corneal oedema. Subsequently, they will be permanently blinded and die. These oedemas and their subsequent keratitis are described as symptoms of avian influenza. The situation, for this particular species, is not going to be good and we hope that it will gradually recede. In the pictures of the Gannets, you can see the damage to the eyes.

Bird List

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal)

20220814 Unha gran xornada

GAL De mañá cedo deixamos as tranquilas augas da ría para acadar o Atlántico onde un gran espectáculo de aves agardaba por nós. A lista de aves encheuse rapidamente coas primeiras pardelas encapuchadas, ás que seguirían os paíños de Wilson e as fermosísimas gaivotas de Sabine. Entre elas, apareceron aínda gaivinias negras e carráns comúns. As palleiras pomarinas e parásitas achegáronse tamén ao Chasula. Por veces era difícil escoller que especie observar ou fotografiar. Pola contra, chama a atención o baixo número de exemplares de mascato e palleira grande, quizais a gripe aviar sexa a explicación. Tamén poidemos observar arroases e golfiños. No gastronómico compre salientar un delicioso guiso de pulpo.

ESP Temprano, salimos de las tranquilas aguas de la ría para alcanzar el Atlántico en el que un gran espectáculo de aves nos esperaba. La lista de aves se llenó rápidamente con las primeras pardelas caperitodas, a las que seguirían los paíños de Wilson y las preciosas gaviotas de Sabine. Entre ellas, aparecieron además fumareles y charranes comunes. Los págalos pomarinos y parásitos se acercaron también al Chasula. En ocasiones era difícil escoger que especie observar o fotografiar. Por el contrario, llama la atención el bajo número de alcatraces y de págalos grande, quizás la gripe aviar sea la explicación. Pudimos también observar delfines mulares y comunes. En el apartado gastronómico hay que mencionar un exquisito guiso de pulpo.

ENG Early in the morning, we left the calm waters of the estuary to reach the Atlantic, where a great spectacle of birds awaited us. The bird list quickly filled up with the first Great Shearwaters, followed by Wilson’s Storm-petrels and the beautiful Sabine’s Gulls. Amongst these, Black Terns and Common Terns also appeared. Pomarine Skuas and Parasitic Skuas approached the Chasula as well. Sometimes, it was difficult to choose which species to observe or photograph. On the other hand, the low number of Gannets and Great Skuas was striking, perhaps due to bird flu. We were also able to observe bottlenose and common dolphins. Regarding the gastronomic section, we must mention an exquisite octopus stew.

Bird List

Fotos / Pictures

(Xabier Vázquez Pumariño – Birding.gal)

20220716 Birding trip

GAL A mañá comezou con frío e néboa pero xa en mar aberto abríronse claros polos que se colaron as aves mariñas. O máis destacado foron a pardela cincenta e o furabunchos das Baleares e as primeiras gaivotas escuras. Xa de volta, puidemos gozar do gran número de corvos mariños cristados. Dentro da ría sorprende o tempraneiro bo número de gaivotas cabecinegras. Mexillóns e empanadas completaron unha boa xornada de verán.

ESP La mañana comenzó con frío y niebla pero una vez en mar abierto se abrieron claros por los que se colaron las aves marinas. Lo más destacado fueron las pardelas cenicientas y baleares así como las primeras gaviotas sombrías. Ya de regreso, pudimos disfrutar de gran número de cormoranes moñudos. En el interior de la ría sorprende el temprano y buen número de gaviotas cabecinegras. Mejillones y empanadas completaron una buena jornada de verano.

ENG The morning started cold and foggy. But, once in the open sea, clearings opened up and the seabirds showed up through them. The highlights were Cory´s Shearwaters, the Balearic Shearwater and the first Lesser Black-backed Gulls. Once back, we enjoyed the great number of European Shags. Inside the estuary, early good numbers of Mediterranean Gulls surprised us. Mussels and empanada rounded off a good start to the summer.

Bird list

Pictures (Xabier V. Pumariño)

Nova saída e nova ave para o Chasula! 26 Xuño 2022

GAL Interesante saída na que puidemos observar un bo feixe de aves mariñas e acuáticas. Entre estas últimas destaca a observación da nova colonia de garceta común nos Guidoiros, as illas próximas a Illa de Arousa. Entres as mariñas, destacan os habituais furabunchos das Baleares (Puffinus mauretanicus) pero, sen dúbida, a observación máis destacada foi a dunha pardela cincenta mediterránea (Calonectris diomedea diomedea), a primeira vez que se consegue observa dende o Chasula. Para confirma o avistamento, o gran experto na súa identificación, Ricard Gutiérrez ( grazas @gutarb!) botounos unha man. Uns paíños europeos (Hydrobates pelagicus) en mar aberto e limícolas, xa dentro da ría, completaron a saída.

ESP Interesante salida en la que pudimos observar un buen grupo de aves marinas y acuáticas. Entre estas últimas destaca la observción de la nueva colonia de garceta común en los Guidoiros, las islas próximas a la de Arousa. Entre las marinas, destacan las habituales pardelas de las Baleares pero, sin duda, la observación más destacada fue la de una pardela cenicienta mediterránea, la primera vez que se observa desde el Chasula. Para confirmar el avistamiento, el gran experto en su identificación, Ricard Gutiérrez (gracias @gutarb!), nos echó una mano. Unos paiños europeos en mar abierto y limícolas, ya dentro de la ría, completaron la salida.

ENG An interesting trip in which we were able to observe a good group of seabirds and aquatic birds. Among the herons, the observation of the new colony of little egret in the Guidoiros, the islands close to Arousa, stands out. Among the seabirds, the usual Balearic shearwaters stand out. But the most outstanding sighting was undoubtedly that of a Scopoli´s Shearwater, the first time it has been observed from the Chasula. To confirm the sighting, the great expert in its identification, Ricard Gutiérrez (thanks @gutarb!), gave us a hand. Some European Storm-petrels in the open sea and waders, already inside the estuary, completed the trip.

Fotos/ Pictures (Manuel F. Bermejo)

Primavera no PN das Illas Atlánticas

GAL Esta foi unha viaxe especial na que bordeamos os tres arquipélagos principais do PN Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Nesta época do ano o número de especies que podemos observar na zona é aínda moi cativo inda que as aves que se ven son moi interesantes. Destaca o gran número de furabunchos balear en migración cara ao norte, as pardelas cincentas locais que aniñan no PN e o gran número de corvos mariños cristados observado, unha das xoias destas illas.

En canto aos cetáceos, destaca, sen dúbida, o grupo de toniñas que puidemos ver non lonxe da illa de Ons. A toniña é o mamífero mariños máis ameazados e escasos de todo o litoral atlántico.

ESP Fue un viaje especial en el que bordeamos los tres archipiélagos principales del PN Marítimo Terreste das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG). En este momento del año, el número de especies que podemos observar en la zona es aún pequeño aunque las aves que se ven son muy interesantes. Destaca el gran número de pardelas baleares en migración cara al norte, las pardelas cenicientas locales que nidifican en el PN y el gran número de cormoranes moñudos observados, una delas joyas de estas islas.

En cuanto a los cetaceos, destaca, sin duda, el grupo de marsopas que pudimos observar no lejos de la isla de Ons. La marsopa es el mamífero marino más amenazado y escaso del litoral atlántico.

ENG On this particular trip, we sail around the three archipelagos of the National Park. At this moment of the year, the number of species we can watch in the area is small although the birds that can be seen are very interesting. It is worth noting the large number of Balearic Shearwaters migrating northwards, the local Cory´s Shearwaters that breed in the National Park and a large number of European Shags, one of the gems of these islands.
Regarding the cetaceans, a group of porpoises stands out; they were observed close to Ons island.

Bird list

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño/birding.gal)

Peláxica de primavera

O próximo sábado día 28 de maio temos unha saída especial na que rodearemos parte dos arquipélagos do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Poderemos observar un bo feixe de aves mariñas tanto en migración cara ao norte como das nidificantes no Parque Nacional.

A hora de saída está por determinar e farase dende o peirao de Tragove en Cambados (Pontevedra).

Viaxes 2022

GAL Datas para o ano 2022

ESP Fechas para el año 2022

ENG Dates for 2022

28/05/2022                        Peláxica de primavera (Spring pelagic trip)

26/06/2022                        Peláxica das Pardelas (Shearwaters pelagic trip)

16/07/2022                        Peláxica dos Paíños (Storm-Petrels pelagic trip)

14/08/2022                        Peláxica dos carráns (Terns pelagic trip) 

27/08/2022                        Peláxica benvida ás Sabine (Welcome pelagic trip to the Sabines) 

02/09/2022                        Peláxica (consultar prazas) (Pelagic trip, check free places)

03/09/2022                        Peláxica (consultar prazas) (Pelagic trip, check free places)

04/09/2022                        Peláxica (consultar prazas) (Pelagic trip, check free places)

18/09/2022                        Peláxica das Sabine (Sabine pelagic trip)

24/09/2022                        Peláxica gran lista (Pelagic trip big list)

02/10/2022                        Peláxica gran lista (Pelagic trip big list)

16/10/1022                        Peláxica da gran lista (Pelagic trip big list)

29/10/2022                        Peláxica tardía (Late pelagic trip )

19/11/2022                        Interior da ría (Estuary)

03/12/2022                       Interior da ría (Estuary)

Vento e aves na ría / Wind and birds in the estuary

GAL Un día ventoso impediu saír a alta mar como inicialmente estaba previsto, así que optamos por despedir as aves invernantes da ría. Nela puidemos observar un bo número de gaivotas de diferentes especies entre as que destacamos as gaivotas cabecinegras, case todas xa coa súa preciosa plumaxe nupcial. Sorprendente a presencia de mascatos ben dentro da ría. Nótase xa o paso migratorio de limícolas con numerosos mazaricos rubios como especie máis destacada. Mexillóns, volandeiras e ameixas axudaron a levar mellor o frío vento.

ESP Un día ventoso impidió salir a alta mar como inicialmente estaba previsto, por lo que optamos por despedir las aves invernantes de la ría. En ella pudimos observar un buen número de gaviotas de diferentes especies entre las que destacamos las gaviotas cabecinegras, casi todas ellas ya con su preciosa librea nupcial. Sorprendente fue la presencia de alcatraces incluso en el fondo de la ría. El paso migratorio de las limícolas se deja ya notar con las agujas colipintas como especie más destacada. Mejillones, volandeiras y almejas ayudaron a sobrellevar el frío viento.

ENG A windy day prevented us from sailing offshore as initially planned, so we decided to say goodbye to the wintering birds in the estuary. We were able to observe many gulls of different species, including Mediterranean Gulls, almost all of which were already in their beautiful nuptial plumage. The presence of gannets was surprising, even at the bottom of the estuary. The migratory passage of the waders is already noticeable, especially in the case of the Bar-tailed Godwits. Mussels, queen scallops and clams helped to cope with the cold wind.

Bird list

Fotografías/ Pictures (Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal)

Día de álcidos / Auks day

GAL Navegamos cara ao Atlántico e fronte a costa de sur a norte o que nos permitiu ver as tres especies de álcidos habituais na costa de Galicia ademáis de un espectacular paso de mascatos, todos adultos, hacia el norte e outras especies como o primeiro furabunchos das Baleares da tempada. Golfiños, arroaces e unha selección de produtos gastronómicos do mar completaron un gran día de navegación.

ESP Navegamos cara ao Atllántico y frente a la costa de sur a norte lo que nos permitió ver las tres especies de álcidos habituales en la costa de Galicia además de un espectacular paso de alcatraces, todos adultos, en dirección norte y otras especies como la primera pardela balear de la temporada. Delfines comunes y mulares y una selección de productos gastronómicos del mar completaron un gran día de navegación.

ENG We sailed towards the Atlantic and off the coast from south to north, which allowed us to see the three species of alcids that are common along the coast of Galicia, as well as a spectacular passage of gannets, all adults, heading north and other species such as the first Balearic shearwater of the season. Common and bottlenose dolphins and a selection of seafood completed a great day at sea.

Bird list

Pictures /Fotos (Xabier Vázquez Pumariño- Birding.gal)

Pelagic birds in Galicia / Aves pelágicas en Galicia