Deixade que os golfiños se acheguen a min!

GAL Coa mar nunha calma extraordinaria e unha luz un tanto extrana, o gran número de golfiños que se achegaron ao barco foi excepcional, uns 150.  En canto a aves, o máis destacados foron os furabunchos das Baleares, pardelas cincentas, mascatos, corvos mariños cristados e limícolas xa no interior da ría onde tamén gozamos dun par de grupos de arroases que ademáis tiñan unha cría entre eles. Completamos a excursión cun peixe lúa e varias quenllas. No apartado gastronómico, os clásicos mexilóns e empanada de xoubas.

ESP Con la mar en extraordinaria calma y una luz extraña, lo más destacado fueron los delfines comunes que se acercaron al barco en gran número, unos 150. En cuanto a aves, lo más destacado fueron las pardelas baleares, pardelas cenicientas, alcatraces, cormoranes moñudos y limícolas ya en el interior de la ría donde también disfrutamos con un par de grupos de delfines mulares, con una cría entre ellos. Además observamos un pez luna y varias tintoreras. En cuanto a gastronomía, los clásicos mejillones y una deliciosa empanada de xoubas. 

ENG    With the sea in extraordinary calm and a strange light, the most outstanding were the Common Dolphins that approached the boat in large numbers, about 150. Regarding birds, the highlights were Balearic Shearwaters, Cory´s Shearwaters, Gannets, Shags and waders already in the interior of the estuary where we also enjoyed a pair of Bottlenose Dolphins groups with a young among them. In addition we observed a Sun Fish and several Blue Sharks. In terms of gastronomy, the classic mussels and a delicious empanada de xoubas.

Lista de aves / Birdlist

Captura de pantalla 2018-07-23 a las 13.47.41

 

Anuncios

23.06.2018 Segunda saída / Second Trip

GAL     Nun dos días máis curtos do ano fixemos o roteiro habitual saíndo do Grove ata mar aberto. Este mes do ano non é quizáis o mellor para as aves mariñas pero as nosas viaxes serven para observar a variación da presenza  de aves mariñas fronte ás Rías Baixas. Nesta ocasión as primeiras pardelas baleares, cincentas e escuras fixeronnos gozar xunto con grandes concentracións de mascatos pescando activamente e paíños pequenos. Non faltaron tras de todas elas as palleiras grandes. Pos suposto, tanto arroases como golfiños acompañáronnos en varios momentos.

ESP   En uno de los días más cortos del año emprendimos la ruta habitual saliendo del Grove hasta mar abierto. Quizás no es este mes uno de los mejores para las aves marinas pero nuestros viajes sirven para observar la variación de la presencia de las aves marinas frente a las Rías Baixas. En esta ocasión las primeras pardelas baleares, cenicientas y sombrías hicieron nuestras delicias, junto con grandes concentraciones de alcatraces pescando activamente y paíños europeos. No faltaron los págalos grandes tras de todas ellas. Por supuesto, tanto delfines mulares como comunes nos acompañaron en varios momentos.

ENG    We sailed as usual from O Grove harbour to open sea in one of the shortest days in the year. Maybe not the best moment for seabirds but our birding trips allow to check the variation of seabirds presence in front of the Rías Baixas. On this occasion, first Balearic Shearwaters, Sooty Shearwaters an Cory´s Shearwaters as well great groups of Gannets that they were activetily fishing and Great Skuas let us to enjoy the trip. Of course, Bottlenose Dolphins and Common Dolphins gathered with us at several times.

Lista de aves / Birdlist

Captura de pantalla 2018-06-24 a las 17.51.46

Pictures: Xabier Vázquez Pumariño (birds) and Manuel Méndez (people)

 

 

 

 

2018 1ª Saída / First trip

GAL. Por fin este ano arrancamos a tempada de aves e cetáceos no Chasula. Aparentemente maio non é un mes top para aves mariñas pero a verdade é que o mar das rías Baixas nunca defrauda. En canto a aves, numeros mascatos na zona, os primeiros furabunchos das baleares, un montón de paíños pequenos… e algunhas cousas sorprendentes: 1 palleira pomarina solitaria,  3 pardelas escuras e un bando duns 20 pentumeiros comúns no interior da ría. Inda que quizáis o máis extrano foi ber unha rula turca a millas mar afora en dirección América!

Polo demáis puidemos disfrutar dos arroaeses, cunha cría polo menos, os peixes lúa (Mola mola) e ata 7 tintoreras ou quenllas (Prionace glauca) e dende logo dos tradicionais mexilóns e empanada.

ESP.  Por fin este año comenzamos la temporada de aves y cetáceos en el Chasula. Aparentemente, mayo no es el mejor mes para las aves marinas, pero la verdad es que el mar de las Rías Baixas nunca decepciona. En cuanto a las aves, numerosos alcatraces en la zona, las primeras pardelas Baleares, un montón de paiños comunes … y algunas cosas sorprendentes: 1 págalo pomarino solitario, 3 pardelas sombrías y un bando de unos 20 negrones comunes dentro de la ría. ¡Aunque quizás lo más extraño fue ver una tórtola turca a millas de la costa en dirección a América!

Por otro lado pudimos disfrutar de los delfines mulares, con una cría al menos, los peces lluna  (Mola mola) y hasta 7 tintoreras o tiburones azules (Prionace glauca). Y cómo no, también de los tradicionales mejillones y empanada. 

ENG. At last in 2018 we began the season of birds and cetaceans in the Chasula. Apparently, May is not the best month for seabirds, but the truth is that the sea of the Rias Baixas never disappoints. Regarding the birds, lots of gannets in the area, the first Balearic Shearwaters, lots of European Strom-Petrels and some surprising things: a lonely Pomarine Skua, 3 Sooty Shearwaters and a flock of about 20 Common Scoters within the estuary. Although perhaps the strangest sighting was to spot a Eurasian Collared Dove several miles from the coast in the direction to America!

On the other hand we could enjoy the Bottlenose Dolphins, with at least one baby, the Sun Fish (Mola mola) and up to 7 Blue Sharks (Prionace glauca). And of course, also of the traditional mussels and empanada.

Captura de pantalla 2018-05-20 a las 13.37.23
Bird list

Pictures: Xabier V. Pumariño (Birding.gal) 

 

Calendario e condicións 2018

Presentamos o calendario de saídas para o 2018

Presentamos el calendario de salidas para el 2018

We present the trip schedule for 2018

Data_ Fecha_ Date
10/3/2018 Pelágica de los Frailecillos Fratercula arctica, Uria aalge, Alca torda, Stercorarius skua
11/3/18
190/5/2018 Pelágica de los delfines Delfín gris (Grampus griseus), delfín común (Delphinus delphis) y el delfín mular (Tursiops truncatus)
       20 /5/2018
23/6/18 Pelágica de las pardelas Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus
24/6/18
21/7/18 Pelágica de los paíños Oceanites oceanicus, Hydrobates pelagicus
11/8/2018 Pelágica de los charranes Sterna hirundo, S. paradisaea, Sternula albifrons, Chlidonias niger, Oceanites oceanicus
1/9/18 Pelágica de los págalos Stercorarius parasiticus, S. skua,
S. longicaudus, Oceanites oceanicus
11/9/2018 Pelágica de la Sabine Xema sabini, Oceanites oceanicus, Puffinus gravis, Stercorarius parasiticus
12/9/18
29/9/18 Pelágica de la gran lista Mayor diversidad de marinas; Oceanites oceanicus, Xema sabini, Puffinus gravis
30/9/2018
6/10/18 Pelágica de las* Rocuales Balaenoptera acurostrata; Delphinus delphis; Phocoena phocoena; alta diversidad de aves mariñas
7/10/18
3/11/18 Pelágica tardía Phalaropus fulicarius, Alca torda, Melanitta nigra
4/11/18
  03/12/2017 Bahía de A Lanzada Ruta por la bahía de A Lanzada; Melanitta nigra, Gavia immer, G. arctica, Alca torda
4/12/17
 • En cada saída, a segunda data é de reserva / En cada salida, la segunda fecha es de reserva / The second date in each trip is a reserve day in case the weather or sea conditions would not be fine in the main date.

Abonados:

No tendrán que realizar ingreso por la reserva; así como que en las expediciones que se realicen bajo quórum no tendrán que pagar suplemento. Modo para acceder a las ventajas de abonado bastara con:

* La participación en 5 expediciones aunque no sean consecutivas.

* Si previamente a realizado la reserva para 5 o más expedicionarios.

Reservas

 • a través del e-mail: chasulabirds (arroba) gmail.com

E ingresando el 50% antes del martes anterior a la salida a nombre de:

INICIATIVAS TRADICIONALES MARÍTIMAS. SL

Nº cuenta bancaria CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ES 03 0130 3048 06 0108019724

· Dudas y cuestiones (no reservas), también por teléfono: 690843488 (Isidro).

690843487 (Isidro Mariño)

Para viajes pelágicos en días de diario, por favor mándanos un correo electrónico para valorar una posible reducción de precio:  chasulabirds@gmail.com, chasula@intramar.org
 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN PARA 2018

 • Los interesados pueden reservar plaza para una o más personas (consultar a la organización) en una o más fechas de las que se disponen, aplicandosele estatus de abonado si realiza la reserva para 5 o viajes o expedicionarios
 • Los interesados en participar en una salida la solicitarán antesdel lunes anterior a la misma, para así el martes realizar el listado provisional de participantes.
 • Sial comprobar las reservas el miércoles anterior a la salida no se llegara al quórum (establecido en un mínimo de 9 personas), la salida quedara cancelada para esa fecha, comunicándose esta incidencia a los apuntados a excepción de que las personas (en número menor de 9) satisfagan el importe mínimo de la expedición, establecido en 840 €.(pelágica)· Esta fecha “comodín” también se utilizará si se cancela la salida por avería mecánica, ausencia del patrono y/o mal tiempo reinante en el mar. En este último caso, se establecen unos baremos objetivos para la cancelación de las salidas pelágicas, basados en las predicciones meteorológicas a 48 h vista (pronósticos del jueves por la mañana):

  * Mar con olas de 1,5 m o más y período menor o igual de 12.

  * Viento de fuerza mayor a 16 nudos (fuerza 4).

  * Lluvia fuerte de más de 5 l·m-2·h-1

  · En el caso de no poder realizarse en la fecha “comodín” se cancela la pelágica programada.

Existe también la oportunidad de realizar una excursión terrestre complementaria!

Estas rutas marinas pueden combinarse con itinerarios terrestres por espacios naturales de gran valor ornitológico como el Complejo Ons-O Grove y el Parque natural del complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán. Estas salidas estarán guiadas por personal especializado (se incluye telescopios de gama alta, prismáticos, guias de campo, y el servicio de los propios guías): Consultas en chasulabirds (arroba) gmail.com

Baía da Lanzada, Ultima viaxe do ano!

O próximo día 9 de decembro faremos a última saída do ano, será á baía da Lanzada onde moitas aves mariñas xa están a invernar. Coma sempre, ás 08:00 h no peirao do Grove.

El próximo día de 9 de diciembre realizaremos la última salida del año, será a la bahía de A Lanzada, donde muchas aves marinas ya están invernando. Como siempre, a las 8:00 h en el puerto de O Grove.

Next day December 9 we will go on our last journey of the year. We will reach A Lanzada Bay  where loads of seabirds are already wintering. As usual, at 8.00 am in O Grove harbour.

     chasulabirds@gmail.com 

_JJC5229 copia

11.11.2017 O día das baleas/ the whales day

A última saída peláxica do ano comezou cun amplo paseo pola ría visitando as bateas e saíndo por Sagres ao norte. Nas bateas poidemos observar un bo feixe de aves xa que son moitas as especies que as empregan como durmidoiros. Logo fixemos un amplo percorrido fronte a costa no que tivemos a oportunidade de observar moitas especies de aves mariñas nas que destacamos un bo número de pardelas escuras e mascatos que nos ofreceron un gran espectáculo cravándose no mar para pescar. Pero sen dúbida, os grandes momentos do día vivímolos cos cetáceos. Observamos unha balea alibranca e ata catro rorcuais comúns. Os golfiños ademáis acompañáronnos durante un bo tramo. Mexilóns, empanada e ameixas complementaron o apartado gastronómico.

Iniciamos la última salida pelágica del año con un amplio recorrido por la ría visitando las bateas y saliendo posteriormente por Sagres, al norte. En las bateas pudimos observar una gran cantidad de aves ya que son muchas las especies de aves que las utilizan como dormideros. A continuación hicimos un amplio recorrido frente a la costa en el que tuvimos la oportunidad diferentes especies de aves marinas entre las que destacamos el gran número de pardelas oscuras y de alcatraces que nos ofreceron un gran espectáculo clavándose en el mar para pescar. Pero sin duda, los grandes momentos  del día los vivimos con los cetáceos. Observamos un rorcual aliblanco y 4 comunes, mientras que los delfines comunes nos acompañaron durante un buen rato.  Mejillones, empanada y almejas complementaron el apartado gastronómico.

We start the last pelagic trip of the year with a great tour of the estuary visiting the mussel farms and then leaving by Sagres, in the north. In the mussel farms we could observe a large number of birds that use them as roosts. Next we sailed a wide route in front of the coast in which we had the opportunity to watch different seabirds. We highlight the large number of Gannets and Sooty Shearwaters. The Gannets offered us a great show by nailing themselves in the sea to fish. But without a doubt, cetaceans starred in the great moments of the day. We were able to observe a Minke Whale and 4 Common Whales, while the Common Dolphins accompanied us for a long time. Mussels, empanada and clams complemented the gastronomic section.

Captura de pantalla 2017-11-12 a las 17.30.28

Fotos das baleas / fotos de las ballenas / Whale Pictures: Anxo Gende

Máis fotos / more pictures (Xoán Diéguez, Colón, Xabier V. Pumariño)

 

 

 

 

 

Ultima peláxica / Last pelagic trip November 11th

_DSC1165 copia

Ultima saída peláxica deste ano, o 11 de novembro. Comeza o inverno e moitas aves mariñas comezan a chegar mentres outras xa están moito máis ao sur. Ultima oportunidade para observar un montón de especies. E non esquezamos os cetáceos, hai baleas á vista!
_
Ultima salida pelágica de este año. Comienza el invierno y muchas aves marinas comienzan a llegar mientras que otras ya se encuentran mucho más al sur. Ultima oportunidad para observar un montón de especies.Y no nos olvidemos de los cetáceos ¡hay ballenas a la vista!

Last pelagic trip of the year. Winter is coming and lots of seabirds arrive, while many others are already so far in the South. Last chance to watch loads of bird species. And don´t forget cetaceans, there whale blows!

Próxima viaxe: 21 de outubro, peláxica dos rorcuais

Imos realizar unha das últimas saídas peláxicas do ano. Ademais das aves habituais é moi bo momento para observar cetáceos, particularmente os máis grandes, como os rorcuais. A hora de escribir esto non podemos esquecer o feito de que xa son tres as baleas azuis divisadas nas costas galegas e que un grupo de candorcas está a subir desde Portugal. Sen dúbida é un momento extraordinario para embarcarse no Chasula.

Next trip, Octuber 21!!

_dsc4972

01/10/2017 Trip report

A migración xa non está en pleno apoxeo pero seguimos a ver un buen número de especies en números importantes.
A primeira hora da mañá o ceo estaba cuberto de nubes polo que a paisaxe tiñan unha aparencia irreal. Neste ambiente as primeiras aves foron as habituais da ría: varias especies de gaivotas, corvos mariños, limícolas nas bateas… Pero en canto saímos da ría non tardamos en observar todas as especies de pardelas mentres que mascatos e paiños comúns nos acompañaban. Desta última especie chegamos a ver máis dun cento de exemplares.
Máis tarde, xa co ceo despexado saltaba unha das sorpresas do día, un falaropo picofino permanecía pousado diante do Chasula. Pouco despois o paíño de Wilson aparecía fiel á cita con nós, ao igual que os golfiños que se achegaron ao Chasula.
No gastronómico pasamos dos moluscos, mexilóns, ás xoubas en empanada para rematar cuns crustáceos, os camaróns.
La migración ya no está en pleno apogeo, pero seguimos viendo un buen número de especies en números importantes. Por la mañana temprano, el cielo estaba cubierto de nubes dando un aspecto irreal al paisaje. En este ambiente, las prrimeras aves fueron los habituales de la ría: varias especies de gaviotas, cormoranes, límícoalas en las bateas … Pero en cuanto dejamos la ría observamos todas las especies de pardelas mientras que los alcatraces y paíños comunes nos acompañaban. De esta última especie llegamos a ver más de cien ejemplares.
Más tarde, con el cielo despejado, saltó una de las sorpresas del día, un falaropo picofino posado frente al Chasula. Poco después el paíño de Wilson apareció fiel a su cita. Los delfines, muy cercanos y juguetones se acercaron también al barco.
En el apsecto gastronómico, saboreamos moluscos, mejillones, empanada de xoubas y terminamos con unos crustáceos, camarones.
Migration has already peaking, but we still see a good number of species in good numbers. In the early morning, the sky was covered with clouds giving an dramatic look to the landscape. In this environment, the first birds were the usual birds of the ría: diferent seagulls species, cormorant, shags, waders in the mussel farms … But as soon as we left the ría we wathched full set of of shearwaters while the gannets and European Strom-Petrels accompanied us. At the end we spotted more than one hundred Strom-Petrels.
Later, with the clear sky, we watched the surprise of the day, a Red-necked Phalarope floating in front of the Chasula. Shortly after, Wilson’s Strom-Petrel appeared, faithful to the appointement. the very close and playful dolphins approached the boat
In the culinary aspect, we tasted molluscs -mussels -, fish –empanada de xoubas– and we finished with crustaceans- shrimps-.
Listado de aves / Bird List
Captura de pantalla 2017-10-02 a las 14.12.24
Fotos / Pictures: Xoán Diéguez & Xabier Vázquez Pumariño

Sea Birds & Cetaceans in Galicia