O día da gaivota de Audouin

GAL Pois o día tivo moitos elementos para ser memorable pero algúns dos presentes lembrarémolo por ser o día no que, no medio do Atlántico, observarmos unha gaivota de Audouin (Ichthyaetus audounii) xoven que dende o seu lugar de nacemento, no Mediterráneo ou no golfo de Cádiz, volou rápidamente a augas das Rías Baixas. Polo demáis deixáronse ver diferentes furabunchos, mascatos, outras especies de gaivotas, os primeiro paiños comúns e, non podían faltar á cita, varios grupos de golfiños que mesmo chegaron a copular nas proximidades do Chasula mentres nós dabamos conta de mexilóns e empanada de chocos.

ESP Tuvo el día muchos elementos para ser memorable pero algunos de los presentes lo recordaremos por ser el día en el que, en el medio del Atlántico, observamos una joven gaviota de Audouin (Ichthyaetus audounii) que desde su lugar de nacimiento, en el Mediterráneo o en el Golfo de Cádiz, voló rápidamente a augas de las Rías Baixas. Completamos la jornada con diferentes pardelas, alcatraces, otras especies de gaviotas, los primeros paiños comunes y, no podían faltar a la cita, varios grupos de delfines comunes que incluso llegaron a copular en las proximidades del Chasula mientras dábamos cuenta de mejillones y empanada de chocos.

ENG The day had many elements to be memorable but some of us will remember it for being the day when, in the middle of the Atlantic, we observed a young Audouin´s Gull (Ichthyaetus audounii). From its place of birth, in the Mediterranean or in the Gulf of Cádiz, it flew quickly to the Rías Baixas. We completed the day with different species of shearwaters, gannets, other gulls, the first European Storm-Petrels and, they could not miss the appointment, several groups of Common Dolphins that even copulated next to the Chasula while we enjoyed mussels and the delicious empanada de chocos.

Bird List

Captura de pantalla 2019-07-08 a las 23.51.24

Pictures (Xabier V. Pumariño / Birding.gal) 

 

Anuncios

Peláxica das palleiras (peláxica dos págalos)

GAL O próximo sábado día 6 de xullo teremos a nosa primeira saída estival,  navegaremos para ver fauna peláxica, palleiras entre outras, ademáis dos furabunchos das Baleares, paíños e demáis. E por suposto contamos con ver arroaces e golfiños mentres gozamos dos mexilóns, a empanada e demáis. Reserva a túa praza!

ESP  El próximo sábado día 6 de julio realizaremos nuestra primera salida estival para ver fauna pelágica, en este caso entre as aves marinas destacamos  los págalos, la pardela balear o los paíños. Por supuesto contamos con ver delfines comunes y mulares así como con disfrutar de los mejillones, empanada y el buen ambiente. ¡Reserva tu plaza!

ENG Next Saturday, July 6,  we will make our first summer birding trip to watch pelagic fauna, seabirds and cetaceans. Among them, we highlight Skuas, Balearic Shearwaters or Storm-Petrels.  Of course Common Dolphins and Bottelnose Dolphins among the cetaceans as well as enjoy the mussels, empanada and the great atmosphere. Book now!

_DSC6356

Chuvia na ría

GAL  O pasado sábado día 13 de abril fixemos unha pequena saída pola ría de Arousa. A época para observar aves non é a ideal e o tempo estaba chuvioso pero tiñamos tantas ganas de embarcar que alí fomos. O obxectivo era achegarnos ata a illa de Cortegada, pertencente ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de GAlicia (PNMTIAG). O lugar máis interesante para observar aves nesta área son as Illas Malveiras, tamén pertencentes ao Parque Nacional, pequenas xoias que albergan bos reposadeiros de aves acuáticas. E así foi porque puidemos observar ata 8 cullereiros (Platalea leucorodia). Carráns patingreos (Thalasseus sandvicensis), varias especies de gaivotas, corvos mariños e, por suposto, un par de grupos de arroaces (Turpsius truncatus) completaron a xornada. Por suposto outro interese desta saída era tomar algunha clase de fotografía. Deixámosvos algunha mostra.

Foto (Xabier V. Pumariño)

Araos papagaios, frailecillos? Si!

GAL    A tempada non puido comezar mellor. Esta primeira saída era a do arao papagaio e efectivamente puidemos observar tres exemplares xa en mar aberto. Ademais tamén vimos 6 araos y 16 carolos, un deles voando a rebufo dun pequeno grupo de pentumeiros.
A primavera está xa nas portas e aínda así puidemos ver un par de mobellas grandes coa plumaxe invernal inda que xa era posible apreciar algúns indicios de plumaxe nupcial.
Tamén a última hora e xa dentro da ría atopamos un macho de primeiro inverno de éider.  Cabe destacar tamén os dous primeiros furabunchos das baleares. En canto a cetáceos observamos un pequeno grupo de arroaces na ría e un gran grupo de golfiños en mar aberto.
A maior parte das aves marinas como os pentumeiros e os mascatos voaban cara ao norte. A nosa mirada foi de preocupación porque unha vez máis o Atlántico tínguese de petróleo, nesta ocasión fronte ás costas francesas. Desexámoslles boa viaxe e moita sorte ata os seus lugares de cría.

ESP    La temporada no pudo comenzar mejor. Esta primera salida era la de los frailecillos y efectivamente observamos tres ejemplares ya en mar abierto. Además también vimos hasta  6 araos y hasta 16 alcas, una de ellas volando a la cola de un grupo de negrones.
La primavera está ya próxima pero aún así pudimos ver un par de colimbos grandes con plumaje invernal aunque que ya era posible apreciar algunos indicios de plumaje nupcial.

También a última hora y ya dentro de la ría encontramos un eider macho de primer invierno.  Cabe destacar también las dos primeras pardelas baleares. En cuanto a cetáceos observamos un pequeño grupo de delfín mular en la ría y un gran grupo de delfín común en mar abierto.

La mayor parte de las aves marinas como los negrones comunes y los alcatraces volaban cara al norte. Nuestra mirada fue de preocupación porque, una vez más el Atlántico se tiñe de petróleo, en esta ocasión frente a las costas francesas. Les deseamos  buen viaje y mucha suerte hasta sus lugares de cría.

ENG    The season could not start better. This first trip was trip of the puffins and we actually watched three birds in the open sea. In addition we also spoted up to 6 Common Murres and up to 16 Razorbills, one of them flying to the tail of a group of Common Scoters.

The spring is already close but we could still watch a pair of Great Norther Loons with winter plumage although it was already possible to appreciate some signs of breeding plumage.

Also at the end of the trip and already inside the estuary we found a young male Common Eider. It is also worth mentioning the first two Balearic shearwaters. Regarding cetaceans, we watched a small group of Bottlenose Dolphins in the estuary and a large group of Common Dolphins in the open sea.

Most of the seabirds, such as the Common Scoters and the Gannets, flew north and we could not stop concerned about these birds because, once again, the Atlantic is dyed with oil from a wasted ship, this time off the French coast. We wish them a good trip and good luck to their breeding places.

LIST

Captura de pantalla 2019-03-18 a las 17.41.05

Pictures / Fotos (Xabier Vázquez Pumariño/Birding.gal)

Fotos / Pictures (Xoán Diéguez)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Video (Xabier V. Pumariño / Birding.gal)

 

 

 

Arranca a tempada 2019/ 2019 season starts

GAL   Finalmente temos xa as datas disponibles para o ano 2019.  Unha boa manchea de viaxes tanto peláxicas como polo interior da ría para gozar das aves mariñas e os cetáceos nun ambiente distendido onde as delicias culinarias mariñeiras de Isidro non son menos importantes.  Podedes ver as datas aquí.

ESP   Finalmente ya están disponibles las fechas de las excursiones para el año 2019. Un montón de viajes tanto pelágicos como por el interior de la ría de Arousa para disfrutar de las aves marinas, los cetáceos e increíbles paisajes en un ambiente distendido, en el que las delicias culinarias marineras de Isidro no son menos importantes. Aquí podeis ver las fechas.

ENG   Finaly, trip dates in 2019 are avaiable. A lot of birding trips whether pelagic trips or inside the Arousa Estuary to enjoy seabirds and cetaceans in a relaxing ambient. Also enjoy the tasty sailor foods by Isidro. You can check the dates here. Any question, please, email us.

 

Ambiente invernal para despedir as peláxicas este ano

GAL A xornada mantívose fría e con ceo cuberto durante a maior parte do día pero iso non impediu gozar das aves. Bo día para gaivotas con algunha especie pouco habitual como a gaivota arxéntea e a tridáctila. As pardelas encapuchadas rondaron o barco todo o día mentres que os últimos furabunchos das Baleares tardaron en aparecer.

A todo hai que sumarlle a estupenda compaña, boa comida, golfiños e arroases así como unha fantástica posta de sol.

ESP   La jornada se mantuvo fría y con cielo cubierto la mayor parte del día pero eso no impidió disfrutar de las aves. Buen día para gaviotas con alguna especie poco habitual como la gaviota argéntea y la tridáctila. Las pardelas capirotadas rondaron el barco todo el día mientras que las pardelas balearestardaron en aparecer.

A todo ello hay que sumarle la estupenda compañía, buena comida, delfines comunes y mulares así como una fantástica puesta de sol.

ENG Cold weather and cloudy sky during the most part of the trip didn´t stop us enjoying seabirds. Good day for seagulls with some unusual species such as the European Herring Gull and the Black-legged Kittiwake. Great Shearwaters surrounded the boat all day while Balearic Shearwaters took time to appear.

In addition we must add the great companionship, good food, Common and Bottelnose Dolphins as well a stunning sunset.

Bird List

Captura de pantalla 2018-11-07 a las 12.28.45

Pictures (Xabier V. Pumariño / Birding.gal)

 

 

 

 

Ultima peláxica do ano /Latest pelagic trip

GAL O próximo día 3 de novembro realizaremos a última saída peláxica deste ano. Os últimos ventos fríos do norte e máis do oeste atraen unha gran cantidade de aves á costa galega. Estes días de atrás foron vistas diferentes especies de furabunchos en grandes cantidades e incluso gaivotas de Sabine.

CAS El próximo día 3 de noviembre realizaremos la última salida pelágica de este año. Los últimos vientos fríos del norte y del oeste atraen una gran cantidad de aves á la costa gallega. Estos últimos días fueron vistas gran cantidad de pardelas de diferentes especies e incluso gaviotas de Sabine.

ENG Next Saturday 3 we´ll sai off for birding. We expect lots of seabirds because of the northern and western winds of the latest days. The previous days huge amounts of Shearwaters and even Sabine´s Gulls were spotted.

chasulabirds@gmail.com 

_DSC2949

06.10.2018 Algúns cambios

GAL   O día amenceu frío e cuberto con ameaza de chuvia, máis o vento estaba calmo. Respecto á semana anterior nótanse maiores cifras de gaivota cabecinegra e corvo mariño grande así como a presenza de gaivotas canas. 

Saímos axiña a mar aberto e non lonxe da illa de Vionta un grupo de arroaces achegouse a despedirnos. No mar vimos as especies habituais regresando a continuación á ría pois o vento comezou a soprar con forza. Mexilóns, empanada e navallas ao estilo de Isidro completaron a xornada. 

ESP  El día amaneció frío y cubierto con amenaza de lluvia, pero el viento estaba en calma. Respecto a la semana anterior se notan mayores cifras de gaviota cabecinegra y cormorán grande así como la presencia de gaviotas canas.

Salimos rápido a mar abierto y no lejos de la isla de Viona un grupo de delfines mulares se acercó a despedirnos. En el mar vimos las especies habituales regresando a continuación a la ría, pues el viento comenzó a soplar con fuerza. Mejillones, empanada y navajas al estilo de Isidro completaron la jornada.

ENG    The day dawned cold and covered with the threat of rain, but the wind was calm.Comparing with the previous week, greater numbers of Mediterranean Gulls and Great Cormorants are noted as well as the presence of Common Gulls.

We went out quickly to the open sea and not far from the island of Viona a group of Bottlenose Dolphins came to say goodbye. At sea, we saw the usual species. We went back to the estuary because of the wind started to blow strongly. Mussels, empanada and razor shells Isidro style completed the day.

Bird List:

 

Captura de pantalla 2018-10-16 a las 13.16.37

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño/ Birding.gal)

Máis días de néboa / More foggy days

GAL   Saímos ao mar os días 29 e 30 de setembro para pechar así un excelente mes. Pero de novo a néboa botóusenos enriba facendo que pasaran horas sen observar practicamente aves. Aínda así nas xanelas de sol que atopamos no mar puidemos observar unha boa manchea de especies, destacando as palleiras e furabunchos. 

De todos xeitos o máis interesante a nivel ornitolóxico foi comprobar como no medio da néboa aparecían aves terrestres en migración: picas dos prados, lavandeiras brancas, un lagarteiro moitas millas mar dentro. Algúns paxaros mesmo chegáronse a pousar no Chasula: unha pica dos prados exhausta e un picafollas común. 

ESP   Salimos al mar los días 29 y 30 de septiembre para cerrar así un excelente mes. Pero de nuevo la niebla se nos echó encima haciendo que nos pasáramos horas sin prácticamente observar aves. Aún así en las ventanas de sol que encontramos en el mar pudimos observar un buen grupo de especies, destacando los págalos y las pardelas.

De todos modos lo más interesante a nivel ornitológico fue comprobar como en el medio de la niebla aparecieron aves terrestres en migración: bisbitas comunes, lavanderas blancas, un cernícalo común muchas millas mar adentro… Algunos pájaros incluso se llegaron a posar en el Chasula: un exhausto bisbita común y un mosquitero común.

ENG     We sailed on September 29 and 30 to close a great month. But again the fog covered us so we spent hours without almost watching birds. Spite of this, we managed to find sunny windows in the middle of the sea. There we could watch good numbers of different birds, skuas and shearwaters standing out among them.

Anyway, from a ornithological point of view the most interesting point was to check that in the middle of the mist there were terrestrial migrating birds: Meadow Pipits, White Wagtails, a kestrel many miles offshore… Even some birds perched in the Chasula: an exhausted Meadow Pipit and a Common Chiffchaff

Lista de aves / Bird list

Captura de pantalla 2018-10-04 a las 13.32.33

Pictures (Xabier V. Pumariño)

Pictures (XL Fernández Carnero)

 

 

O día da néboa / A misty day

GAL Todos os anos hai algún día en que a néboa péchase e non permite ver case nada. Ainda así rexistráronse 26 especies de aves e os habituais golfiños e arroaces. As navallas entraron mellor ca nunca!

ESP Todos los años hay algún en el que la niebla se cierra y no permite ver casi nada. Aún así 26 especies de aves fueron registradas además de los habituales delfines comunes y mulares. Las navajas entraron mejor que nunca!

ENG Every year there is a day in which de fog is all around and it does not let watchig almost anything. Despite the mist 26 bird species were recorded, besides the usual Common  Delphins and the Bottlenose Delphins. We savor the razor-shells like never before

BirdList

Captura de pantalla 2018-09-21 a las 15.21.59

Pictures: JL Carnero 

Razor-Shells!

Unknown

Sea Birds & Cetaceans in Galicia