06.10.2018 Algúns cambios

GAL   O día amenceu frío e cuberto con ameaza de chuvia, máis o vento estaba calmo. Respecto á semana anterior nótanse maiores cifras de gaivota cabecinegra e corvo mariño grande así como a presenza de gaivotas canas. 

Saímos axiña a mar aberto e non lonxe da illa de Vionta un grupo de arroaces achegouse a despedirnos. No mar vimos as especies habituais regresando a continuación á ría pois o vento comezou a soprar con forza. Mexilóns, empanada e navallas ao estilo de Isidro completaron a xornada. 

ESP  El día amaneció frío y cubierto con amenaza de lluvia, pero el viento estaba en calma. Respecto a la semana anterior se notan mayores cifras de gaviota cabecinegra y cormorán grande así como la presencia de gaviotas canas.

Salimos rápido a mar abierto y no lejos de la isla de Viona un grupo de delfines mulares se acercó a despedirnos. En el mar vimos las especies habituales regresando a continuación a la ría, pues el viento comenzó a soplar con fuerza. Mejillones, empanada y navajas al estilo de Isidro completaron la jornada.

ENG    The day dawned cold and covered with the threat of rain, but the wind was calm.Comparing with the previous week, greater numbers of Mediterranean Gulls and Great Cormorants are noted as well as the presence of Common Gulls.

We went out quickly to the open sea and not far from the island of Viona a group of Bottlenose Dolphins came to say goodbye. At sea, we saw the usual species. We went back to the estuary because of the wind started to blow strongly. Mussels, empanada and razor shells Isidro style completed the day.

Bird List:

 

Captura de pantalla 2018-10-16 a las 13.16.37

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño/ Birding.gal)

Anuncios

Máis días de néboa / More foggy days

GAL   Saímos ao mar os días 29 e 30 de setembro para pechar así un excelente mes. Pero de novo a néboa botóusenos enriba facendo que pasaran horas sen observar practicamente aves. Aínda así nas xanelas de sol que atopamos no mar puidemos observar unha boa manchea de especies, destacando as palleiras e furabunchos. 

De todos xeitos o máis interesante a nivel ornitolóxico foi comprobar como no medio da néboa aparecían aves terrestres en migración: picas dos prados, lavandeiras brancas, un lagarteiro moitas millas mar dentro. Algúns paxaros mesmo chegáronse a pousar no Chasula: unha pica dos prados exhausta e un picafollas común. 

ESP   Salimos al mar los días 29 y 30 de septiembre para cerrar así un excelente mes. Pero de nuevo la niebla se nos echó encima haciendo que nos pasáramos horas sin prácticamente observar aves. Aún así en las ventanas de sol que encontramos en el mar pudimos observar un buen grupo de especies, destacando los págalos y las pardelas.

De todos modos lo más interesante a nivel ornitológico fue comprobar como en el medio de la niebla aparecieron aves terrestres en migración: bisbitas comunes, lavanderas blancas, un cernícalo común muchas millas mar adentro… Algunos pájaros incluso se llegaron a posar en el Chasula: un exhausto bisbita común y un mosquitero común.

ENG     We sailed on September 29 and 30 to close a great month. But again the fog covered us so we spent hours without almost watching birds. Spite of this, we managed to find sunny windows in the middle of the sea. There we could watch good numbers of different birds, skuas and shearwaters standing out among them.

Anyway, from a ornithological point of view the most interesting point was to check that in the middle of the mist there were terrestrial migrating birds: Meadow Pipits, White Wagtails, a kestrel many miles offshore… Even some birds perched in the Chasula: an exhausted Meadow Pipit and a Common Chiffchaff

Lista de aves / Bird list

Captura de pantalla 2018-10-04 a las 13.32.33

Pictures (Xabier V. Pumariño)

Pictures (XL Fernández Carnero)

 

 

O día da néboa / A misty day

GAL Todos os anos hai algún día en que a néboa péchase e non permite ver case nada. Ainda así rexistráronse 26 especies de aves e os habituais golfiños e arroaces. As navallas entraron mellor ca nunca!

ESP Todos los años hay algún en el que la niebla se cierra y no permite ver casi nada. Aún así 26 especies de aves fueron registradas además de los habituales delfines comunes y mulares. Las navajas entraron mejor que nunca!

ENG Every year there is a day in which de fog is all around and it does not let watchig almost anything. Despite the mist 26 bird species were recorded, besides the usual Common  Delphins and the Bottlenose Delphins. We savor the razor-shells like never before

BirdList

Captura de pantalla 2018-09-21 a las 15.21.59

Pictures: JL Carnero 

Razor-Shells!

Unknown

2/09/2018 Sabines, rocuais e máis!

GAL    Comezan a aparecer as primeiras gaivotas de Sabine que se suman a unha lista máis ampla de especies, entre elas as pardelas encapuchadas e os paiños de Wilson. Continuamos a ver os habituais arroaces e golfiños aos que hai que sumarlles dous rorcuais. Nesta ocasión a súa aparición foi fugaz e nin se deixaron fotografiar. 

Nesta ocasión merece unha especial mención a empanada de chocos da ría cun lixeiro toque picante. 

ESP    Las primeras gaviotas de Sabine comienzan a hacer acto de presencia en la zona sumándose a una lista de especies más amplia, entre ellas las pardelas capirotadas y los paiños de Wilson. Continuamos viendo los habituales delfines mulares y comunes a los que hay que sumar en esta ocasión dos rorcuales aunque, en esta ocasión, su aparición fue fugaz y ni se dejaron fotografiar.

En esta ocasión merece una especial mención la empanada de chocos de la ría con un ligero toque picante que hizo la delicia de todos los viajeros.

ENG    The first Sabine´s Gulls begin to be watched in the area, joining into a larger list of species, including Great Shearwaters and Wilson´s Storm-Petrels. We continue seeing the usual Bottlenose Dolphins and Common Dolphins and, in this trip, we have to added two Fin Whales although the sighting was very brief and we even could not photograph them. 

On this birding trip, local squids empanada with a slight spicy touch deserves a special mention. All the travelers loved it. 

Lista de aves/ Bird list

Captura de pantalla 2018-09-07 a las 12.30.38

Fotos / Pictures (Xabier Vázquez Pumariño Birding.gal)

 

 

Baleas azúis! ballenas azules! Blue Whales!

GAL       Nesta viaxe do Chasula fallaron algunhas aves típicas destas datas como poden ser os paíños pequenos residentes na zona ou as palleiras grandes. Os número de furabunchos tampouco foron particularmente chamativos. Pero nada diso importou porque este día sempre será lembrado por ter avistado nin máis nin menos que dúas baleas azuis (Balaenoptera musculus), que mesmo poderían ser tres pois o terceiro exemplar non foi posible identificalo. E ás grandes azuis ainda hai que sumar os golfiños comúns e arroaces e os mexilóns de Isidro.

ESP     En este viaje del Chasula fallaron algunas aves típicas de estas fechas como pueden ser los paiños comunes residentes en la zona o los págalos grandes. Los número de pardelas tampoco fueron especialmente llamativos. Pero nada de eso importó porque este día siempre será recordado por haber avistado dos ballenas azules (Balaenoptera musculus), que incluso podrían ser tres puesto que la identificación del tercer ejemplar no fue posible. Y a las grandes azules aún hay que sumar los delfines comunes y mulares y los mejillones de Isidro.

ENG      In this Chasula birding trip, some typical birds species in this dates as the European Storm-Petrels or the Great Skuas did not appear. Shearwaters numbers were not particularly striking either. But it did not care because this day will be remember as the day which two Blue Whales were spotted. Even they could be three but it was not possible to manage to identify the third whale. Plus, Common Dolphins and Bottlenose Dolphins were watched… and the Isidro mussels.

Bird and Cetaceans List

20180811 chasula

Fotos/Pictures: J.L. F. Carnero

Deixade que os golfiños se acheguen a min!

GAL Coa mar nunha calma extraordinaria e unha luz un tanto extrana, o gran número de golfiños que se achegaron ao barco foi excepcional, uns 150.  En canto a aves, o máis destacados foron os furabunchos das Baleares, pardelas cincentas, mascatos, corvos mariños cristados e limícolas xa no interior da ría onde tamén gozamos dun par de grupos de arroases que ademáis tiñan unha cría entre eles. Completamos a excursión cun peixe lúa e varias quenllas. No apartado gastronómico, os clásicos mexilóns e empanada de xoubas.

ESP Con la mar en extraordinaria calma y una luz extraña, lo más destacado fueron los delfines comunes que se acercaron al barco en gran número, unos 150. En cuanto a aves, lo más destacado fueron las pardelas baleares, pardelas cenicientas, alcatraces, cormoranes moñudos y limícolas ya en el interior de la ría donde también disfrutamos con un par de grupos de delfines mulares, con una cría entre ellos. Además observamos un pez luna y varias tintoreras. En cuanto a gastronomía, los clásicos mejillones y una deliciosa empanada de xoubas. 

ENG    With the sea in extraordinary calm and a strange light, the most outstanding were the Common Dolphins that approached the boat in large numbers, about 150. Regarding birds, the highlights were Balearic Shearwaters, Cory´s Shearwaters, Gannets, Shags and waders already in the interior of the estuary where we also enjoyed a pair of Bottlenose Dolphins groups with a young among them. In addition we observed a Sun Fish and several Blue Sharks. In terms of gastronomy, the classic mussels and a delicious empanada de xoubas.

Lista de aves / Birdlist

Captura de pantalla 2018-07-23 a las 13.47.41

 

23.06.2018 Segunda saída / Second Trip

GAL     Nun dos días máis curtos do ano fixemos o roteiro habitual saíndo do Grove ata mar aberto. Este mes do ano non é quizáis o mellor para as aves mariñas pero as nosas viaxes serven para observar a variación da presenza  de aves mariñas fronte ás Rías Baixas. Nesta ocasión as primeiras pardelas baleares, cincentas e escuras fixeronnos gozar xunto con grandes concentracións de mascatos pescando activamente e paíños pequenos. Non faltaron tras de todas elas as palleiras grandes. Pos suposto, tanto arroases como golfiños acompañáronnos en varios momentos.

ESP   En uno de los días más cortos del año emprendimos la ruta habitual saliendo del Grove hasta mar abierto. Quizás no es este mes uno de los mejores para las aves marinas pero nuestros viajes sirven para observar la variación de la presencia de las aves marinas frente a las Rías Baixas. En esta ocasión las primeras pardelas baleares, cenicientas y sombrías hicieron nuestras delicias, junto con grandes concentraciones de alcatraces pescando activamente y paíños europeos. No faltaron los págalos grandes tras de todas ellas. Por supuesto, tanto delfines mulares como comunes nos acompañaron en varios momentos.

ENG    We sailed as usual from O Grove harbour to open sea in one of the shortest days in the year. Maybe not the best moment for seabirds but our birding trips allow to check the variation of seabirds presence in front of the Rías Baixas. On this occasion, first Balearic Shearwaters, Sooty Shearwaters an Cory´s Shearwaters as well great groups of Gannets that they were activetily fishing and Great Skuas let us to enjoy the trip. Of course, Bottlenose Dolphins and Common Dolphins gathered with us at several times.

Lista de aves / Birdlist

Captura de pantalla 2018-06-24 a las 17.51.46

Pictures: Xabier Vázquez Pumariño (birds) and Manuel Méndez (people)

 

 

 

 

2018 1ª Saída / First trip

GAL. Por fin este ano arrancamos a tempada de aves e cetáceos no Chasula. Aparentemente maio non é un mes top para aves mariñas pero a verdade é que o mar das rías Baixas nunca defrauda. En canto a aves, numeros mascatos na zona, os primeiros furabunchos das baleares, un montón de paíños pequenos… e algunhas cousas sorprendentes: 1 palleira pomarina solitaria,  3 pardelas escuras e un bando duns 20 pentumeiros comúns no interior da ría. Inda que quizáis o máis extrano foi ber unha rula turca a millas mar afora en dirección América!

Polo demáis puidemos disfrutar dos arroaeses, cunha cría polo menos, os peixes lúa (Mola mola) e ata 7 tintoreras ou quenllas (Prionace glauca) e dende logo dos tradicionais mexilóns e empanada.

ESP.  Por fin este año comenzamos la temporada de aves y cetáceos en el Chasula. Aparentemente, mayo no es el mejor mes para las aves marinas, pero la verdad es que el mar de las Rías Baixas nunca decepciona. En cuanto a las aves, numerosos alcatraces en la zona, las primeras pardelas Baleares, un montón de paiños comunes … y algunas cosas sorprendentes: 1 págalo pomarino solitario, 3 pardelas sombrías y un bando de unos 20 negrones comunes dentro de la ría. ¡Aunque quizás lo más extraño fue ver una tórtola turca a millas de la costa en dirección a América!

Por otro lado pudimos disfrutar de los delfines mulares, con una cría al menos, los peces lluna  (Mola mola) y hasta 7 tintoreras o tiburones azules (Prionace glauca). Y cómo no, también de los tradicionales mejillones y empanada. 

ENG. At last in 2018 we began the season of birds and cetaceans in the Chasula. Apparently, May is not the best month for seabirds, but the truth is that the sea of the Rias Baixas never disappoints. Regarding the birds, lots of gannets in the area, the first Balearic Shearwaters, lots of European Strom-Petrels and some surprising things: a lonely Pomarine Skua, 3 Sooty Shearwaters and a flock of about 20 Common Scoters within the estuary. Although perhaps the strangest sighting was to spot a Eurasian Collared Dove several miles from the coast in the direction to America!

On the other hand we could enjoy the Bottlenose Dolphins, with at least one baby, the Sun Fish (Mola mola) and up to 7 Blue Sharks (Prionace glauca). And of course, also of the traditional mussels and empanada.

Captura de pantalla 2018-05-20 a las 13.37.23
Bird list

Pictures: Xabier V. Pumariño (Birding.gal) 

 

Calendario e condicións 2018

Presentamos o calendario de saídas para o 2018

Presentamos el calendario de salidas para el 2018

We present the trip schedule for 2018

Data_ Fecha_ Date
10/3/2018 Pelágica de los Frailecillos Fratercula arctica, Uria aalge, Alca torda, Stercorarius skua
11/3/18
190/5/2018 Pelágica de los delfines Delfín gris (Grampus griseus), delfín común (Delphinus delphis) y el delfín mular (Tursiops truncatus)
       20 /5/2018
23/6/18 Pelágica de las pardelas Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus
24/6/18
21/7/18 Pelágica de los paíños Oceanites oceanicus, Hydrobates pelagicus
11/8/2018 Pelágica de los charranes Sterna hirundo, S. paradisaea, Sternula albifrons, Chlidonias niger, Oceanites oceanicus
1/9/18 Pelágica de los págalos Stercorarius parasiticus, S. skua,
S. longicaudus, Oceanites oceanicus
11/9/2018 Pelágica de la Sabine Xema sabini, Oceanites oceanicus, Puffinus gravis, Stercorarius parasiticus
12/9/18
29/9/18 Pelágica de la gran lista Mayor diversidad de marinas; Oceanites oceanicus, Xema sabini, Puffinus gravis
30/9/2018
6/10/18 Pelágica de las* Rocuales Balaenoptera acurostrata; Delphinus delphis; Phocoena phocoena; alta diversidad de aves mariñas
7/10/18
3/11/18 Pelágica tardía Phalaropus fulicarius, Alca torda, Melanitta nigra
4/11/18
  03/12/2017 Bahía de A Lanzada Ruta por la bahía de A Lanzada; Melanitta nigra, Gavia immer, G. arctica, Alca torda
4/12/17
 • En cada saída, a segunda data é de reserva / En cada salida, la segunda fecha es de reserva / The second date in each trip is a reserve day in case the weather or sea conditions would not be fine in the main date.

Abonados:

No tendrán que realizar ingreso por la reserva; así como que en las expediciones que se realicen bajo quórum no tendrán que pagar suplemento. Modo para acceder a las ventajas de abonado bastara con:

* La participación en 5 expediciones aunque no sean consecutivas.

* Si previamente a realizado la reserva para 5 o más expedicionarios.

Reservas

 • a través del e-mail: chasulabirds (arroba) gmail.com

E ingresando el 50% antes del martes anterior a la salida a nombre de:

INICIATIVAS TRADICIONALES MARÍTIMAS. SL

Nº cuenta bancaria CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ES 03 0130 3048 06 0108019724

· Dudas y cuestiones (no reservas), también por teléfono: 690843488 (Isidro).

690843487 (Isidro Mariño)

Para viajes pelágicos en días de diario, por favor mándanos un correo electrónico para valorar una posible reducción de precio:  chasulabirds@gmail.com, chasula@intramar.org
 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN PARA 2018

 • Los interesados pueden reservar plaza para una o más personas (consultar a la organización) en una o más fechas de las que se disponen, aplicandosele estatus de abonado si realiza la reserva para 5 o viajes o expedicionarios
 • Los interesados en participar en una salida la solicitarán antesdel lunes anterior a la misma, para así el martes realizar el listado provisional de participantes.
 • Sial comprobar las reservas el miércoles anterior a la salida no se llegara al quórum (establecido en un mínimo de 9 personas), la salida quedara cancelada para esa fecha, comunicándose esta incidencia a los apuntados a excepción de que las personas (en número menor de 9) satisfagan el importe mínimo de la expedición, establecido en 840 €.(pelágica)· Esta fecha “comodín” también se utilizará si se cancela la salida por avería mecánica, ausencia del patrono y/o mal tiempo reinante en el mar. En este último caso, se establecen unos baremos objetivos para la cancelación de las salidas pelágicas, basados en las predicciones meteorológicas a 48 h vista (pronósticos del jueves por la mañana):

  * Mar con olas de 1,5 m o más y período menor o igual de 12.

  * Viento de fuerza mayor a 16 nudos (fuerza 4).

  * Lluvia fuerte de más de 5 l·m-2·h-1

  · En el caso de no poder realizarse en la fecha “comodín” se cancela la pelágica programada.

Existe también la oportunidad de realizar una excursión terrestre complementaria!

Estas rutas marinas pueden combinarse con itinerarios terrestres por espacios naturales de gran valor ornitológico como el Complejo Ons-O Grove y el Parque natural del complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán. Estas salidas estarán guiadas por personal especializado (se incluye telescopios de gama alta, prismáticos, guias de campo, y el servicio de los propios guías): Consultas en chasulabirds (arroba) gmail.com

Sea Birds & Cetaceans in Galicia