Día de álcidos / Auks day

GAL Tres son as especies de álcidos que invernan de xeito regular fronte as costas galegas. Se ben non son algo excepcional, non sempre son doados de observar salvo que se acheguen moito a terra. Tras recibir o aviso dunha gran concentración deles fronte a Corrubedo, na que había ata unha cuarta especie, decidímonos a saír un día por semana nunha saída non programada de antemán.

Non vimos a cuarta especie pero gozamos das otras tres, o arao, o arao papagaio e o carolo, ademáis de enormes bandos de mascatos pescando conxuntamente no medio dunha manda de golfiños.

No apartado culinario,  Isidro estivo ao nivel do excepcional da saída: mexilóns, navallas, empanada de xoubas e pulpo á feira. Inesquecible!

ESP Tres son las especies de álcidos que invernan de manera regular frente a las costas gallegas. Si bien no son algo excepcional, no siempre son fáciles de observar a no ser que se acerquen mucho a tierra. Tras recibir el aviso de una gran concentración de ellos frente a Corrubedo, en la que habría hasta una cuarta especie, nos decidimos a salir un día por semana en un viaje no programado previamente.

No obsevamos la cuarta especie pero disfrutamos de las otras tres, el arao común, el frailecillo atlántico y el alca común, además de enormes bandos de alcatraces atlánticos pescando conjuntamente en medio de un grupo de delfines.

En cuanto a gastronomía, Isidro hizo honor a lo excepcional del día: mejillones, navajas, empanada y pulpo á feira. ¡Inolvidable!

ENG Off the galician coast, three auk especies winter regularly. Nevertheless, they are not always easy to watch unless they are very close to the mainland. We were informed of a large flock of them in front Corrubedo, in which there would be up to four species, so we decided to sail a weekly day on a not previously scheduled trip.

Regarding the auks we did not observe the fourth species but we enjoy the other three, guillemot, razorbill and puffin. In addition, we spotted huge flocks of Northern Gannets fishing together in the middle of a group of dolphins.

In the gastronomic section, Isidro delighted us with an exceptional meal: mussels, razor shells, empanada and octopus galician style. Unforgettable.

Birdlist

Captura de pantalla 2020-02-09 a las 11.24.12

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño/ Birding.gal)

 

We start 2020 with a spectacular trip

GAL Se cadra pensades que o título deste post é un chisco esaxerado. Pois simplemente hai que botarlle un vistazo a lista de aves para ver que non o é.
En conxunto observamos 37 especies no interior da ría das que moitas delas son habituais como varias especies de gaivotas, corvos mariños ou limícolas por exemplo. Agora ben, tamén disfrutamos a pracer zampullíns cuellinegros entre os que había un zampullín cuellirrojo, do voo dunha águia peixeira e da contemplación a pracer dun grupo de 5 patos rabeiros, o que non é moi habitual, mentres nas proximidades as serretas medianas amosábanse algo máis tímidas. E iso non foi todo, un par de mandas de arroaces pasaron moi preto do Chasula e tamén vimos unha lontra.
Por suposto, non faltaron as delicias gourmet de Isidro: empanada, mexilóns ao vapor e as extraordinarias navallas con cachelos.
A próxima saída, nunhas semanas, xa sabedes!

ESP Puedes pensar que el título de este post es un poco exagerado. Bueno, solo tienes que mirar la lista de pájaros para ver que no es así.
En total, observamos 37 especies en el interior de la ría, muchas de las cuales son comunes, como varias especies de gaviotas, cormoranes o limícolas, por ejemplo. Sin embargo, también disfrutamos a placer de los zampullines cuellinegros, entre los que había un zampullín cuellirrojo, del vuelo de un águila pescadora y la contemplación a placer de un grupo de 5 poco comunes haveldas, mientras, las proximidades, las serretas medianas se mostraban algo más tímidas. Y eso no fue todo, un par de grupos de delfines mulares pasaron muy cerca del Chasula y también vimos una nutria.
Por supuesto, no faltaron las delicias gourmet de Isidro: empanada, mejillones al vapor y las extraordinarias navajas con cachelos.
La próxima salida, en unas pocas semanas, ¡ya sabes!

ENG You may think that the title of this post is a bit exaggerated. Well, just have to look at the list of birds. Think again.
We watched 37 species inside the estuary, many of which are common, such as several species of seagulls, cormorants or waders, for example. However, we also really enjoyed the Black-necked Grebes, among which there was a Horned Grebe, the flight of a Osprey and the delightful view of a group of five Long-tailed Ducks, while, very close, a flock of Red-breasted Merganser looked more elusive.

And that was not all, a couple of groups of Bottlenose Dolphins swam very close to the Chasula and moreover we also saw an otter.
Of course, we enjoyed Isidro´s gourmet delights of Isidro: empanada, steamed mussels and the extraordinary razor shells with cachelos.
Next trip, in a few weeks, you know!

Birdlist

Captura de pantalla 2020-01-13 a las 11.22.14

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño/Birding.gal)

Picture of the group (Colón)

WhatsApp Image 2020-01-12 at 12.57.01

Novas saídas de xaneiro a marzo/ New birding trips, January to March

GAL De xaneiro a marzo temos novas saídas programadas, tres polo interior da ría de Arousa, nestas datas plena de aves acuáticas e mariñas invernantes con excelentes oportunidades para fotografialas, e a nosa clásica saída peláxica no mes marzo cando os álcidos, como o aro papagaio, se deixan ver mellor na zona. A qué esperades para embarcar?

ESP De enero a marzo tenemos nuevas salidas programadas, tres por el interior de la Ría de Arousa, plena en estas fechas de aves acuáticas y marinas invernantes, con excelentes oportunidades para fotografiarlas, y nuestra clásica salida pelágica en el mes de marzo cuando los álcidos, como el frailecillo, se dejan ver mejor en la zona. ¿A qué estais esperando para embarcaros?

ENG From January to March we have new scheduled birding trips. Three of then through the Ría (estuary) de Arousa, in these dates, plenty of wintering waterfowl and seabirds, with great chances to photograph them. And our classic March pelagic birding trip, when auks, like the puffins, can be spotted at their best in the area. What are you waiting to go on board?

Data / fecha/ Date *

Nome / Nombre/Name

Descripción, especies objetivo/ Description, target Birds

* En caso de que la fecha programada no se pudiera navegar se habilita una fecha alternativa (entre paréntesis)
 * Just in case the scheduled day sailing wouldn’t been possible, an alternative date is enabled (in brackets)

11.01.2020 (25.01.2020)

Interior ría de Arousa

Pandion haliaetus, Podiceps nigricollis, Mergus serrator, Alca torda, Gavia immer …

22.02.2020 (23.02.2020)

Interior ría de Arousa

Pandion haliaetus, Podiceps nigricollis, Mergus serrator, Alca torda, Gavia immer …

08.03.2020 (22.03.2020)

Interior ría de Arousa

Pandion haliaetus, Podiceps nigricollis, Mergus serrator, Alca torda, Gavia immer …

14.03.2020 (15.03.2020)

Interior ría de Arousa

Fratercula arctica, Uria aalge, Alca torda, Stercorarius skua

E aproveitamos para deixarvos algunhas fotos do noso amigo J.L. F. Carnero dunha das nosas últimas viaxes pola ría.  To make the most we show you some pictures of our friend J.L. F. Carnero from one of our latest birding trip in la Ría de Arousa.

 

Asustados por un peixe espada

GAL A saída prevista para o día 12 de outubro tivo que ser adiantada para o día anterior debido ao mal tempo. Nela, a pesar de todas as especies de aves observadas, incluíndo a solitaria pardela encapuchada, e das delicias preparadas por Isidro entre as que destacaron os  camaróns, o vertebrado que máis impresionou aos nosos viaxeiros foi un peixe espada que súbitamente saltou fora da auga a escasos metros do Chasula.

Obviamente ninguén foi capaz de tomar unha foto pero, sen dúbida, a imaxe permanecerá nas súas retinas para sempre.

CAST    Salida prevista para el día 12 de octubre que se tuvo que adelantar al 11 debido al mal tiempo. En ella, a pesar de todas las especies de aves vistas, incluyendo una solitaria pardela encapuchada, y de las delicias preparadas por Isidro entre las que destacaron los camarones, el vertebrado que más impresionó a nuestros viajeros fue un pez espada que súbitamente saltó fuera del agua a escasos metros del Chasula. Obviamente nadie fue capaz de tomar una foto pero, sin duda, la imagen permanecerá en sus retinas para siempre.

ENG The trip planned for October 12 had to be advanced to 11 due to bad weather. In it, despite all the species of birds watched, including a lonely Great Shearwater, and the delights prepared by Isidro among which the shrimp stood out, the vertebrate that most impressed our travelers was a Swordfish that suddenly jumped out of the water, a few meters from the Chasula.

Obviously no one was able to take a picture but, no doubt, the image will remain in their memories forever.

BIRDLIST

Captura de pantalla 2019-10-21 a las 21.35.21

PICTURES (XOÁN DIÉGUEZ)

 

Estamos nun ano un pouco irregular?

GAL Neste ano a presenza de aves mariñas segue sendo un chisco irregular o que se reflicte nos números e especies que detectamos. Chama a atención, en relación con anos anteriores, o número moi baixo de paiños pequenos que detectamos, por non dicir, que aínda non vimos paíños de Wilson. Tamén chama a atención o escaso número de furabunchos e mascatos. Así e todo, conseguimos completar un bo día con moitas especies presentes, particularmente limícolas e gaivotas. Pola súa maxestuosidade e a grandeza do escenario destacamos a observación dun corvo grande no illote de Noro.
Non fallarons os mexillóns nin o bo ambiente, acompañado nesta ocasión polos berberechos. Próxima viaxe, 12 de outubro.

CAST En este año la presencia de aves marinas sigue siendo un tanto irregular, lo que se refleja en los números y especies que detectamos. Llama la atención, en relación a años anteriores, el bajísimo número de paiños comunes que detectamos, por no mencionar, que todavía no hemos visto paiño de wilson. También llama la atención el bajo número de pardelas y de alcatraces. Aun así nos arreglamos para completar una buena jornada con muchas especies presentes, particularmente limícolas y gaviotas. Por su majestuosidad y los grandioso del escenario destacamos la observación de un cuervo en el islote de Noro.
No fallan nunca ni los mejillones ni el buen ambiente, acompañados en esta ocasión, por berberechos. Próximo viaje, el 12 de octubre.

ENG This year the presence of seabirds is somewhat irregular, as we can check in numbers and species we detect. It is striking, in relation to previous years, the very low number of Common Storm Petrels that we detected, not to mention, that we have not yet watched Wilson´s Storm Petrel. Also striking is the low number of shearwaters and gannets. Even so, we managed to complete a good day with many species, particularly waders and seagulls. For its majesty and the dramatic landscape we highlight the sighting of a Raven on the rock of Noro.
Mussels never fail and the good atmosphere, accompanied on this occasion, by delicious cockles.  Next trip, October 12.

List of birds

Captura de pantalla 2019-10-02 a las 16.52.54

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño. Birding.gal)

Continúan as gaivotas de Sabine

GAL   Nesta nova viaxe observamos algunhas aves que non por esperadas son menos interesantes. As gaivotas de Sabine foron observadas en mar aberto durante varias horas, mentres que os furabunchos das Baleares se achegaron ocasionalmente ao barco que foi seguido en todo momento por unha nube de gaivotas, na súa maioría escuras. Nas bateas do interior da ría, tivemos a oportunidade de atopar diferentes limícolas que acompañaban aos habituais corvos mariños cristados.
En canto aos cetáceos, puidemos observar brevemente á saída da ría un par das pouco comúns toniñas.
No apartado gastronómico: os mexillóns habituais e uns extraordinarios coitelos ao vapor!

ENG   In this new trip we watched some expected birds but not less interesting. Sabine’s Gulls were spoted in the open sea for several hours, while Balearic Shearwaters occasionally approached the ship that it was followed continually by a cloud of seagulls, mostly Lesser Black Backed Gulls. In the mussel farms inside the estuary, we managed to find to find different waders that they accompanied the usual Shags.
Regarding cetaceans, we could briefly observe a couple of Common Porpoises at the end of the estuary.
Gastronomic section: the usual mussels and some extraordinary steamed razor shells!

ESP    En este nuevo viaje observamos algunas aves que no por esperadas son menos interesantes. Las gaviotas de Sabine se dejaron observar en mar abierto durante varias horas, mientras que las pardelas baleares se acercaron ocasionalmente al barco, seguido en todo momento por una nube de gaviotas, mayoritariamente gaviotas sombrías. En las bateas del interior de la ría, tuvimos la oportunidad de encontrar diferentes limícolas acompañando a los habituales cormoranes moñudos.
En cuanto a cetáceos, pudimos observar brevemente un par de marsopas a la salida de la ría.
En el apartado gastronómico: los mejillones habituales y unas extraordinarias navajas al vapor!

Bird list

Captura de pantalla 2019-09-16 a las 17.18.42

Pictures (Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal)

Os días da balea azul! /Blue Whale days!

GAL  Aves e cetáceos, quen chamaría máis a nosa atención o 30 e 31 de agosto? Cremos que o día 30 gañaron os cetáceos porque vimos unha balea azul.
As condicións do día 30 eran moi boas, vento suave e mar en calma. Entre as aves, destacan as gaivotas de Sabine, fieis á súa cita migratoria fronte a costa galega, os falaropos picogrosos e as palleiras: grande, parasita e pomarina. Por algunha razón descoñecida, estamos observando moitísimos menos furabunchos e mascatos que outros anos.
Porén, todo foi eclipsado pola magnífica observación dunha balea azul (quizais dúas) que durante moito tempo e a unha distancia razoable amosouse diante nosa. Era un exemplar grande que posiblemente estaba a alimentarse.
Ao día seguinte, cos amigos finlandeses de Skaftung Nature, conseguimos volver ver a balea azul brevemente. Tamén observamos un paiño pequeno e pardela escura ademais das desexadas gaivotas de Sabine, a pesar das malas condicións do mar. A última hora, un paseo entre as bateas permitiunos observar limícolas e outras aves.
Sen dúbida, un par de días que non esqueceremos!

ESP Aves y cetáceos ¿quién captaría más nuestra atención los días 30 y 31 de agosto? Creemos que el día 30 ganaron los cetáceos porque vimos una ballena azul.
Las condiciones del día 30 eran muy buenas, viento en calma y mar tranquilo. Entre las aves destacan las gaviotas de Sabine, fieles a su cita migratoria frente a las costas gallegas, los falaropos picogruesos y los págalos: grande, parásito y pomarino. Por alguna razón desconocido estamos observando muchas menos pardelas y alcatraces que otros años.
No obstante todo quedó eclipsado por la magnífica observación de una ballena azul (quizás dos) que durante bastante tiempo y a una distancia razonable se exhibió frente a nosotros. Se trataba de un ejemplar de grandes dimensions que se posiblemente se estuviera alimentando.
Al día siguiente, con los amigos finlandeses de Skaftung Nature, conseguimos ver brevemente de nuevo la ballena azul aunque. También observamos paiño común y pardela sombría además de las deseadas gaviotas de Sabine, a pesar de las malas condiciones del mar. A última hora, un paseo entre las bateas de la ría nos permitió observar limícolas y otras aves.
Sin duda, un par de días que no olvidaremos!

ENG Birds and cetaceans, who would get our attention the most on August 30 and 31? We believe that on the 30th cetaceans won because we saw a Blue Whale.
The conditions on Friday 30 were very good, calm wind and calm sea. Among the birds, the Sabine´s Gulls stand out, faithful to their migratory appointment off the Galician coast, the Red Phalarope and the Skuas: Great Skua, Artic Skua and Pomarino Skua. For some unknown reason we are observing far fewer Shearwaters and Gannets than other years.
However, everything was overshadowed by the magnificent observation of a Blue Whale (perhaps two) that, for a long time and at a reasonable distance, it was displayed in front of us. It was a large specimen that was possibly feeding.
On Saturday, with the Finnish friends of Skaftung Nature, we managed to briefly see the Blue Whale again. We also were able to watch Eurpean Storm-Petrel and, Sooty, Manx, and Balearic Shearwaters in addition to the desired Sabine’s Gulls, despite the bad sea conditions. At the last minute, a short transect among the mussels farms allowed us to spot waders and other birds.

Without a doubt, a couple of days we will not forget!

Bird and cetaceans list

Captura de pantalla 2019-09-04 a las 14.22.40

Blue Whale Pictures / Pictures: Xabier V. Pumariño

Birds / Pictures: Xabier V. Pumariño

Birds and Blue Whale / Pictures: José Luis Carnero

The lucky guys! / Pictures: Colón

27 de xullo, nova saída /July 27 new trip

GAL O próximo sábado día 27 de xullo faremos a nosa segunda saída do mes, que ten as palleiras entre os seus obxectivos. Ademais, comeza xa a haber movemento de paiños, furabunchos e mesmo comezan a chegar as primeiras gaivotas escuras. Non podemos tampouco esquecer que hai uns días apenas observabamos unha gaivota de Audouin. Entre os cetáceos, agardamos os habituais golfiños e arroaces pero tampouco podemos esquecer que algunhas baleas xa foron avistadas na zona, incluso unha balea azul.

ESP  El próximo sábado día 27 de julio realizaremos nuestra segunda salida del mes, que tiene a los págalos entre sus objetivos. Comienza, además, a haber movimiento de paiños, pardelas e incluso empiezan a llegar las primeras gaviotas sombrías. No podemos tampoco olvidar que hace unos días apenas observábamos una gaviota de Audouin. Entre los cetáceos esperamos los habituales delfines, comunes y mulares, aunque tampoco olvidamos que en la zona ya se han visto ballenas, incluyendo una ballena azul.

ENG Next Saturday, July 27, we will make our second birding trip of the month. Our targets are the Skuas, but Storm-Petrels and Shearwaters are already moving around, in addition Lesser Black-Backet Gulls start to arrive in huge numbers. And we can avoid mentioning that several days ago we watched a Audouin´s Gull. Among cetaceans we expect the regular species, Common Dolphins and Bottlenose Dolphins but we have to say that whales have been spotted in the area, even a Blue Whale.

Pagalo Parasito V D1090 Chasula 30092018 RcE DSC_0444 copia

O día da gaivota de Audouin

GAL Pois o día tivo moitos elementos para ser memorable pero algúns dos presentes lembrarémolo por ser o día no que, no medio do Atlántico, observarmos unha gaivota de Audouin (Ichthyaetus audounii) xoven que dende o seu lugar de nacemento, no Mediterráneo ou no golfo de Cádiz, volou rápidamente a augas das Rías Baixas. Polo demáis deixáronse ver diferentes furabunchos, mascatos, outras especies de gaivotas, os primeiro paiños comúns e, non podían faltar á cita, varios grupos de golfiños que mesmo chegaron a copular nas proximidades do Chasula mentres nós dabamos conta de mexilóns e empanada de chocos.

ESP Tuvo el día muchos elementos para ser memorable pero algunos de los presentes lo recordaremos por ser el día en el que, en el medio del Atlántico, observamos una joven gaviota de Audouin (Ichthyaetus audounii) que desde su lugar de nacimiento, en el Mediterráneo o en el Golfo de Cádiz, voló rápidamente a augas de las Rías Baixas. Completamos la jornada con diferentes pardelas, alcatraces, otras especies de gaviotas, los primeros paiños comunes y, no podían faltar a la cita, varios grupos de delfines comunes que incluso llegaron a copular en las proximidades del Chasula mientras dábamos cuenta de mejillones y empanada de chocos.

ENG The day had many elements to be memorable but some of us will remember it for being the day when, in the middle of the Atlantic, we observed a young Audouin´s Gull (Ichthyaetus audounii). From its place of birth, in the Mediterranean or in the Gulf of Cádiz, it flew quickly to the Rías Baixas. We completed the day with different species of shearwaters, gannets, other gulls, the first European Storm-Petrels and, they could not miss the appointment, several groups of Common Dolphins that even copulated next to the Chasula while we enjoyed mussels and the delicious empanada de chocos.

Bird List

Captura de pantalla 2019-07-08 a las 23.51.24

Pictures (Xabier V. Pumariño / Birding.gal) 

 

Peláxica das palleiras (peláxica dos págalos)

GAL O próximo sábado día 6 de xullo teremos a nosa primeira saída estival,  navegaremos para ver fauna peláxica, palleiras entre outras, ademáis dos furabunchos das Baleares, paíños e demáis. E por suposto contamos con ver arroaces e golfiños mentres gozamos dos mexilóns, a empanada e demáis. Reserva a túa praza!

ESP  El próximo sábado día 6 de julio realizaremos nuestra primera salida estival para ver fauna pelágica, en este caso entre as aves marinas destacamos  los págalos, la pardela balear o los paíños. Por supuesto contamos con ver delfines comunes y mulares así como con disfrutar de los mejillones, empanada y el buen ambiente. ¡Reserva tu plaza!

ENG Next Saturday, July 6,  we will make our first summer birding trip to watch pelagic fauna, seabirds and cetaceans. Among them, we highlight Skuas, Balearic Shearwaters or Storm-Petrels.  Of course Common Dolphins and Bottelnose Dolphins among the cetaceans as well as enjoy the mussels, empanada and the great atmosphere. Book now!

_DSC6356

Sea Birds & Cetaceans in Galicia