Unha viaxe inesquecible / An uforgettable journey

GAL O ceo gris e a escasa luz, presaxiando chuvia, non parecía o mellor día para saír a observar aves ao mar. E en parte así foi porque a lista de aves non foi moi especial, se exceptuamos o intenso paso de mascatos que nos rodearon en todo momento.
Pero non foi así cos cetáceos que fixeron desta xornada unha das máis especiais e sobrecolledores de toda a historia do Chasula na súa procura de aves e mamíferos mariños. Durante case tres horas puidemos gozar da compañía de ata 5 (quizais 6) baleas azuis (Balaenoptera musculus) ás que se sumaron 2 rorcuais (Balaenoptera physalus). Durante todo ese tempo estivemos rodeados por elas mentres pescaban na zona.
Sen dúbida unha xornada inesquecible para todos os que tivemos a inmensa fortuna de estar a bordo.

ESP El cielo gris y la escasa luz presagiaban una jornada lluviosa que no parecía la mejor para salir a observar aves al mar. Y en parte así fue porque la lista de aves no fue especial, con la excepción del intenso paso de alcatraces que nos rodearon en todo momento.
Pero no fue así con los cetáceos que hicieron de esta jornada una de las más especiales y sobrecojedoras de toda la historia del Chasula en su búsqueda de aves y mamíferos marinos. Durante casi tres horas pudimos disfrutar de la compañía de hasta 5, quizás 6, ballenas azules a las que se sumaron 2 rorcuales. Durante todo ese tiempo nos roderon mientras pescaban en la zona.
Sin duda, una jornada inolvidable para todos los que tuvimos la inmensa fortuna de estar a bordo.

ENG The grey skies and low light presaged a rainy day which did not seem the best for birdwatching at sea. And so it was mostly because the bird list was not special, with the exception of the intense crossing of Gannets that constantly surrounded us.
But not so with the cetaceans that made this day one of the most special and awe-inspiring in the history of Chasula. For almost three hours we were able to enjoy the company of up to 5, maybe 6, Blue Whales and 2 Fin Whales. During all this time we were surrounded by them as they fished in the area.
Undoubtedly, an unforgettable day for all of us who had the immense fortune to be on board.

Lista de aves / Bird List

Fotos / Pictures (Xabier Vázquez Pumariño Birding.gal)

Paxareando nas ondas/ Birding the waves

GAL Tras varias viaxes co mar e o vento en calma, nesta ocasión as ondas non pararon de abanearnos o que dificultou a observación das aves. A pesar de todo puidemos observar unha boa lista, na que destacamos unhas cantas gaivotas de Sabine rezagadas.

ESP Tras varias excursiones con el mar y el viento en calma, en esta ocasión las olas no pararon de agitarnos lo que dificultó la observación de las aves. A pesar de todo pudimos observar una buena lista, en la que destacamos unas cuantas gaviotas de Sabine rezagadas.

ENG After several birding trips with calm sea and wind, this time the waves did not stop churning, which made birding difficult . Nevertheless, we were able to watch a good list of birds, including a few straggling Sabine’s Gulls.

Lista de aves / Bird list

Fotos / Pictures (Xabier Vázquez Pumariño)

Vento en calma / Calm wind

GAL Aparentemente íamos ter un día axitado pois o pronóstico era de ondas que superaban o metro e medio. Pero, tras saír da ría, o vento mantívose en calma ao igual que as ondas. Quizáis demasiado en calma porque non se achegaron moitas aves ao barco, porén a lista de especies foi como habitualmente.

ESP Aparentemente el día iba a ser agitado pues se pronosticaban grandes olas. Pero, tras salir de la ría, el viento se mantuvo en calma al igual que el mar. Quizás demasiado en calma porque no se acercaron muchas aves al barco si bien la lista de especies fue como habitualmente.

ENG Apparently the day was going to be rough as big waves had been forecast. But, after leaving the estuary, the wind was calm and so was the sea. Perhaps too calm because not many birds approached the boat although the species list was as usual.

Bird list

Pictures /Fotos (Xabier Vázquez Pumariño)

Roteiros Parques Nacionais

Proxecto subvencionado ao abeiro da Orde pola que se regulan as subvencións públicas con cargo aos orzamentos xerais do Estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia do exercicio orzamentarios do ano 2021.

  • Viaxes peláxicas: 19 e 25 de setembro e  2 e 30  de outubro de 2021
  • Aves invernantes do interior da ría de Arousa:   6  Novembro de 2021

INTRAMAR  S.L  Empresa colaboradora co PNMT das Illas Atlánticas de Galicia por un turismo sostible CETS (Carta Europea de Turismo sostible)

Descripción: D:\Users\javier\Desktop\CETS Y OTROS (2017)\DOCUMENTOS OFICIALES I y II FASES\NUEVOS_LogosCETS\NUEVOS_LOGOS_CETS\LOGOS_PARA_EMPRESAS\ES_CETS logo Partner_transp.png

Un mar animado

GAL Continúa un animado paso de aves mariñas, destacando o fluxo constante de gaivotas de Sabine acompañadas por carráns e palleiras. O número de gaivotas escuras en alta mar é xa moi alto. En canto a cetáceos destacan os arroaces vistos en mar aberto, posiblemente un grupo de arroaces oceánicos que raramente vemos. Para xantar, un delicioso guiso de choco na súa tinta.

ESP Continúa un animado paso de aves marinas destacando el flujo constante de gaviotas de Sabine acompañadas por charranes y págalos. El número de gaviotas sombrías en alta mar es ya muy alto. En cuanto a cetáceos destacan los delfines mulares vistos en mar abierto, posiblemente un grupo de mulares oceánicos que raramente vemos. De almuerzo, un exquisito guiso de sepia.

ENG A lively passage of seabirds continues with a steady stream of Sabine’s Gulls accompanied by terns and skuas. The number of Lesses black-backed Gulls on the high seas is already very high. In terms of cetaceans, the Bottlenose Dolphins seen in the open sea, possibly a group of oceanic Bottlenose Dolphins that we rarely see. For lunch, a delicious cuttlefish stew.

Lista de aves / Bird List

Fotografías / Pictures (Xabier Vázquez Pumariño)

Unha lista larga / a long list (28/08/2021)

GAL Día extraordinario no que practicamente todas as especies de aves mariñas, e algunha outra, citáronse no mar co Chasula. Destacamos, en canto a aves, as gaivotas de Sabine e os furabunchos. Dos cetáceos, o rorcual e as baleas aliblancas en paso ao sur. Do xantar, destacamos, nesta ocasión, as ameixas ;D

ESP Día extraordinario en el que prácticamente todas las especies de aves marinas, y alguna otra, se citaron en el mar con el el Chasula. En cuanto a aves destacamos las gaviotas de Sabine y las pardelas. De cetáceos, el rorcual y las ballenas aliblancas en paso hacia el sur. En cuanto a comidas, las almejas ;D

ENG An extraordinary day in which practically all species of seabirds, and some others, met at sea with the Chasula. Regarding birds, the Sabine’s gulls and shearwaters stood out. In the case of cetaceans, the fin whale and the minke whales passing to the south. For food, the clams ;D

BirdList

Pictures: Xabier Vázquez Pumariño / Xoán Diéguez Vázquez (Wheatear)

Día de transición 14/08/2021

GAL 29 especies observadas nun día atípico no que as aves estiveron presentes durante toda a viaxe

ESP 29 especies observadas en un día atípico en el que las aves estuvieron presentes durante todo el viaje

ENG 29 species observed on an atypical day in which birds were present throughout the trip.

FOTOS: XOAN DIÉGUEZ

PELÁXICA DOS PAIÑOS, 10 DE XULLO

GAL O próximo sábado día 10 de xullo terá lugar a primeira saída peláxica deste verán. Hora: 9:00. Lugar: Porto de Tragove, Cambados

ESP El próximo sábado día 10 de julio realizaremos la primera salida pelágica de este verano. GAL O próximo sábado día 10 de xullo terá lugar a primeira saída peláxica deste verán. Hora: 9:00. Lugar: Puerto de Tragove, Cambados.

ENG Our first pelagic trip will take place on Saturday 10th July. Time: 9:00 a.m. Place: Tragove harbour, Cambados

Sea Birds & Cetaceans in Galicia